A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Személyi segítő szolgáltatás működtetése, dokumentációk vezetése. Részvétel a fogyatékos emberek személyi szükségleteinek támogatásában, gondozásában, esetkezelésében. A fogyatékos személy saját lakóhelyén, lakókörnyezetében történő segítése, életvitelének megkönnyítése elsődlegesen a lakáson kívüli (köz)szolgáltatások elérésének segítségével, valamint önállóságának megőrzése mellet a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

Középfokú képesítés, szociális gondozó és ápoló, szociális szakgondozó, segítő munkakörben érettségi,

Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, cselekvőképesség.

Nyilatkozat arra, hogy vállalja a Támogató Szolgálati képzésen való részvételt

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Hasonló munkakörben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

B kategóriás jogosítvány,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványmásolat, erkölcsi bizonyítvány, hozzájárulási nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.

Nyilatkozat, amely szerint a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ - Érd címére történő megküldésével (2031 Érd, Pf. 127 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 179/2020, valamint a munkakör megnevezését: gondozó / segítő.

vagy

Elektronikus úton Szakács András részére a munkaugy@szocgond.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt. Azon pályázatokat áll módunkban elfogadni, amelyek hiánytalanul kerültek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt feltételeknek maradéktalanul megfelel.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 13.