A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Az ellátandó feladatoknál került felsorolásra.

 

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati szakképzettség,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Jogi szakvizsga,
 • Informatikai ismeretek
 • Adatvédelmi ismeretek

 

Elvárt kompetenciák:

 • Rendszerezett problémamegoldási képesség,
 • Objektivitás,
 • Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,
 • Precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség, felelősségtudat, terhelhetőség, stressz tűrés.  

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 87/2019. (IV.23.)Korm. rendelet 1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata
 • motivációs levél
 • pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény pályázati és kiválasztási eljárásra vonatkozó rendelkezései alapján hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez, illetve azoknak az Érd MJV Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egységének a pályázati eljárás lefolytatásában és elbírálásában részt vevő munkatársai részéről történő megismeréséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021. 03. 16.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. 03. 08.    

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak Érd Megyei Jogú Város Jegyzője címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/ERD-220-14/2021., valamint a munkakör megnevezését: Jogász.

 

vagy

 • Elektronikus úton a Személyzeti Csoport munkatársai részére a szemelyzeti@erd.hu E-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. 03. 15.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.erd.hu – 2021. 02. 24.
 • Érdi Újság
 • facebook – Érd MJV Önkormányzata – 2021. 02. 24.

 

        

           A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

 • A kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1) bekezdése szerinti három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
 • A kinevezés határozatlan időre szól, 6 hónapos próbaidő kikötésével.