A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Karbantartási feladatok ellátása, a játszóudvar és kert folyamatos gondozása, tisztán tartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók, valamint az Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő köznevelési intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 35/2013. (XI.7.) önkormányzati rendelete alapján éves cafeteria-juttatás az irányadók az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középfokú képesítés,

•         B kategóriás jogosítvány,

•         Magyar állampolgárság

•         Cselekvőképesség

•         Büntetlen előélet

•         Előny a saját gépkocsi

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Középfokú képesítés, Kertész,

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű Megbízhatóság,

•         Kiváló szintű Segítőkészség, pontosság, higiéné, gyorsaság,

•         Kiváló szintű Precíz, pontos munkavégzés,

•         Kiváló szintű Kommunikáció készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Végzettséget igazoló okiratok másolatai

•         Fényképes szakmai önéletrajz

•         Három hónapnál nem régebbi közalkalmazottaknak szóló erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Érdi Kincses Óvoda címére történő megküldésével (2030 Érd, Edit utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 167/20021 , valamint a munkakör megnevezését: kertész-karbantartó.

•         Elektronikus úton Lehóczki Anna Elvira részére a kincses@erd.hu E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Lehóczki Anna Elvira, Pest megye, 2030 Érd, Edit utca 3.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Intézményvezető döntése alapján

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 16.