A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kemény-, félkemény, és puhafedeles könyvek kötése és javítása; folyóiratok kézi kötése; újrakötése, helytörténeti anyagok spirálozása, bekötése, kasírozása. A könyvtár tevékenységével összefüggő anyagok készítése, nyomtatványok, kiadványok

Illetmény és juttatások:

A Munka Törvénykönyve szerinti megfelelőséggel az illetmény megállapítására a 2020. évi XXXII. törvény 2. § (1) bekezdés rendelkezései irányadóak.             

Pályázati feltételek:  Emelt szintű szakképesítés-könyvkötő. Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:   fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, szakmai bizonyítvány, erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sebestyénné M. Ewa, +36 23 365-470 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Elektronikus úton Sebestyénné M. Ewa részére a sebestyenewa@csukalib.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Érdi Újság 

   

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csukalib.hu honlapon szerezhet.