A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

olvasószolgálati feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, könyvtáros, informatikus könyvtáros,

•         közkönyvtári - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Gyakorlott szintű Internetes alkalmazások,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Főiskola,

Elvárt kompetenciák:

•         Jó szintű precizítás, önállő munkavégzés, megbizhatóság, ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, felsőfokú képesítésről bizonyítvány, könyvtárosi diploma másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, motivációs levél ,hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a jelentkezési anyagát a bírálatban részt vevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sebestyénné M. Ewa, ill. Nida Judit nyújt, a +36 23 365-470 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Sebestyénné M. Ewa részére a sebestyenewa@csukalib.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Érdi Újság - 2019. április 24.

•        

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csukalib.hu honlapon szerezhet.