A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:  olvasószolgálati feladatok teljes körű ellátása, gyűjteményszervezés, állományvédelem, állományellenőrzés, statisztikai adatszolgáltatás, rendezvények, foglalkozások szervezése, lebonyolítása ellátása.

Illetmény és juttatások: A Munka Törvénykönyve szerinti megfelelőséggel az illetmény megállapítására a 2020. évi XXXII. törvény 2. § (1) bekezdés rendelkezései irányadóak.                 

Pályázati feltételek: Főiskola, könyvtáros, informatikus könyvtáros ill. OKJ-s  könyvtári asszisztens, segédkönyvtáros.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 1.) fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, 2.) szakképesítésről bizonyítvány, 3.) Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 4.)  motivációs levél, 5.) hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a jelentkezési anyagát a bírálatban részt vevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sebestyénné M. Ewa  a +3623365470 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Sebestyénné M. Ewa részére a sebestyenewa@csukalib.hu E-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 1. ford.: megfogalmazott kompetenciák alapján a könyvtár vezetői válogatnak a jelöltek között 2. ford. személyes interjú

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.csukalib.hu, Érdi Újság 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csukalib.hu honlapon szerezhet.