Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására: garantált minimálbér: közép- vagy felsőfokú végzettséggel egyaránt bruttó  (210.600 Ft. + 5-15 E kulturális pótlék)

 

Pályázati feltételek:

            Főiskola, könyvtáros, informatikus könyvtáros, ill. OKJ-s  könyvtári asszisztens, segédkönyvtáros szakképesítés.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

              fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, szakképesítésről bizonyítvány, könyvtárosi diploma, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, motivációs levél , hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a jelentkezési anyagát a bírálatban részt vevők megismerhetik

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sebestyénné M. Ewa, ill. Nida Judit nyújt, a +3623365-470 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

      Elektronikus úton Sebestyénné M. Ewa részére a sebestyenewa@csukalib.hu E-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

  1. ford.: megfogalmazott kompetenciák alapján a könyvtár vezetői válogatnak a jelöltek között 2. ford. személyes interjú

A pályázat elbírálásának határideje: 5-10 nap

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csukalib.hu honlapon szerezhet.