A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodai dajka feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók, valamint az Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő köznevelési intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 35/2013. (XI.7.) önkormányzati rendelete alapján éves cafeteria-juttatás az irányadók. az irányadók. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középfokú képesítés, óvodai dajka,

•         Magyar állampolgárság

•         Cselekvőképesség

•         Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Szakmunkásképző intézet, óvodai dajka,

•         dajka - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

•         Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Alap szintű Internetes alkalmazások,

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű Precíz, pontos munkavégzés,

•         Kiváló szintű Kommunikáció készség,

•         Kiváló szintű Megbízhatóság,

•         Kiváló szintű Segítőkészség, pontosság, higiéné, gyorsaság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Végzettséget igazoló okiratok másolatai

•         Három hónapnál nem régebbi közalkalmazottaknak szóló erkölcsi bizonyítvány

•         Fényképes szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Érdi Kincses Óvoda címére történő megküldésével (2030 Érd, Edit utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 25/2021 , valamint a munkakör megnevezését: óvodai dajka.

•         Elektronikus úton Lehóczki Anna Elvira részére a kincses@erd.hu E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Lehóczki Anna Elvira, Pest megye, 2030 Érd, Edit utca 3. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Intézményvezető döntése alapján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 12.