A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 66.(1) és a 66/A bekezdéseiben foglaltak alapján óvodapedagógusi munka ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet, valamint az Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő köznevelési intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 35/2013. (XI.7.) önkormányzati rendelete alapján éves caffeteria-juttatás és egyéb minősítési pótlék. az irányadók az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, óvodapedagógus,

•         Magyar állampolgárság

•         Cselekvőképesség

•         Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),

•         Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

•         Szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű Precíz, pontos munkavégzés,

•         Kiváló szintű Szakmai tudás,

•         Kiváló szintű Innovatív, kezdeményező,

•         Kiváló szintű Kommunikáció készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Három hónapnál nem régebbi közalkalmazottaknak szóló erkölcsi bizonyítvány

•         Végzettséget igazoló okiratok másolatai

•         Fényképes szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 9.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Érdi Kincses Óvoda címére történő megküldésével (2030 Érd, Edit utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3/2021. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

•         Elektronikus úton Lehóczki Anna Elvira részére a kincses@erd.hu E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Lehóczki Anna Elvira, Pest megye, 2030 Érd, Edit utca 3. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Intézményvezető döntése alapján

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 10.