Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2030 Érd, Riminyáki utca 15-17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Német nemzetiségi óvodapedagógus feladatainak ellátása vegyes életkorú csoportban

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, német nemzetiségi óvodapedagógus,

•         Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű Kiváló szintű szakmai tudás, empátia, tolerancia, gyermekközpontúság, elhivatottság, kommunikációs k,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         • • Részletes szakmai önéletrajz, • Motivációs levél • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata. • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkérését igazoló postai • Arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Koromné Szilvási Katalin nyújt, a 305058956 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda címére történő megküldésével (2030 Érd, Riminyáki utca 15-17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 455/2021 , valamint a munkakör megnevezését: német nemzetiségi óvodapedagógus.

vagy

•         Elektronikus úton pumuikliovoda@gmail.com részére a pumuikliovoda@gmail.com E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Koromné Szilvási Katalin, Pest megye, 2030 Érd, Riminyáki utca 15-17. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. január 31.