ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:

  1. A kiíró neve, címe, telefon- és telefax száma:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2030 Érd, Alsó u. 1-3.

Tel: 06 23/522-300/307 mellék, fax: 06 23 522-343

Kapcsolattartó: Berta Norbert ügyintéző

 

 

2. Az eljárás tárgya:

Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátása közszolgáltatási szerződés keretében, ezen kívül a szükséges menetrenddel kapcsolatos információk, jegyek, és bérletek árusításának biztosítása. A személyszállítást meghatározott menetrend szerint kell végezni.

A részletes követelményrendszer, az alkalmassági feltételeket, valamint a pályázat benyújtásához szükséges információkat a pályázati kiírás tartalmazza.

 

 

3. A pályázaton való részvételt feltételei:

A pályázat nyílt. A pályázaton pályázóként részt vehetnek azon belföldi vagy külföldi székhelyű gazdálkodó szervezetek, egyéni vállalkozók, vagy ezeknek konzorciumai, melyek megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek. Az Európai Gazdasági Térségen kívüli

székhellyel rendelkező szolgáltató csak abban az esetben vehet részt, ha országában is biztosított a menetrend szerinti autóbusz közlekedésben a nemzeti elbánás a külföldiek számára.  Közszolgáltatási szerződés csak a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerint átlátható szervezetnek minősülő közlekedési szolgáltatóval köthető.

 

4. A pályázati kiírás beszerzési lehetőségének feltételei:

A pályázati kiírás beszerzésének határideje a benyújtási határidő napja.  

A pályázati kiírás ára: 100.000,- Ft+Áfa. A kiírás ellenértékét átutalással vagy csekken teljesítheti Érd Megyei jogú Város Önkormányzata költségvetési bankszámlájára. A befizetés igazolásának ellenében vehető át a pályázati kiírás dokumentációja. Helye: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda, 2030 Érd, Alsó u. 1, fszt. 1. A pályázati kiírás megvétele az előfeltétele a pályázaton való részvételnek. A megvásárolt pályázati kiírás másra át nem ruházható.

 

5. A pályázat benyújtásának határideje:

2020. október 16. napja, 10.00 óra.

 

6. Az elbírálás módja és szempontjai:

A pályázat eredményének értékelése a 2020. októberi közgyűlésen történik.  

A pályázati kiírásban meghatározott alkalmassági követelmények és bírálati szempontok alapján az összességében legelőnyösebb ajánlatot benyújtó pályázóval köthető meg a közszolgáltatási szerződés.

 

 

7. Az eredményhirdetés és szerződéskötés legkésőbbi időpontja:

         Eredményhirdetés: 2020. október havi közgyűlésen

          Szerződéskötés legkésőbbi időpontja: 2020. november

 

8. A szolgáltatás megkezdésének határnapja: 2021. január 1.

 

9. A szerződés időtartama: 2021.. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig.

 

10. A pályázat benyújtásával kapcsolatos információ kérhető:

  • Telefonon: 06 23/522/307 melléken,
  • Személyesen. a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodánál, ügyfélfogadási időben
  • Hétfő: 13.00 - 18.30, szerda: 8.00 – 16.30 óráig.