A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                     

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1-3.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. számú melléklet 19. pont szerinti Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok: Költségvetési ügyintéző

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Költségvetési és gazdálkodási szakterületen könyvelési és számviteli feladatok ellátása az integrált pénzügyi rendszerben. Havi, negyedéves és éves költségvetési adatszolgáltatások teljesítése a Magyar Államkincstár felé.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Érd Megyei Jogú Város Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés.
 • mérlegképes könyvelői szakképesítés államháztartási szakon,
 • 3 éves pénzügyi számviteli költségvetési gazdálkodás területén szerzett szakmai gyakorlat

 

   

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

 • Közigazgatási szakvizsga
 • Informatikai ismeretek

Elvárt kompetenciák:

 •         Rendszerezett problémamegoldás,
 •         Objektivitás,
 •         Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,
 •         Precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség, felelősségtudat, terhelhetőség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •     45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz
 •         Iskolai végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. február 25.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 17.

 A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Péterfia Krisztina Közgazdasági Irodavezető nyújt, a 23/522-366-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1-3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/ERD-17-5/2019., valamint a munkakör megnevezését: Költségvetési ügyintéző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         www.erd.hu -2019. február 01.
 •         Érdi Újság – 2019. február 06.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

 • A kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1) bekezdése szerinti három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 •  A kinevezés határozatlan időre szól, 6 hónapos próbaidő kikötésével.