A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony        

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: -

 

Ellátandó feladatok: ügyiratok számítógépes iktatása (dokNET v2.5), ügyirat-kezelési, irattárosi feladatok ellátása

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Az ellátandó feladatoknál került felsorolásra.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Érettségi végzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közigazgatásban, iratkezeléssel eltöltött gyakorlat
 • Közigazgatási alapvizsga megléte
 • OKJ Levéltári kezelő / iratkezelő-irattárosi szakképesítés
 • Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek
 • Hivatali/Cégkapu használatának ismerete
 • ÉTDR (E-Építési portál) ismerete

 

Elvárt kompetenciák:

 • Rendszerezett problémamegoldás,
 • Objektivitás,
 • Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,
 • Precizitás, megbízhatóság, felelősségtudat, terhelhetőség.  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. június 11.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/ERD-17-18/2019., valamint a munkakör megnevezését: Iktató-irattáros

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 09.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.erd.hu  - 2019. május 10.
 • Érdi Újság

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1) bekezdése szerinti három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány. A kinevezés határozatlan időre szól, 6 hónapos próbaidő kikötésével.