A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. sz. melléklet 21. pont: informatikai feladatkör

Ellátandó feladatok:

 • Városi térinformatikai rendszer kezelése, karbantartása, fejlesztése
 • Térkép és adatbázis kezelés
 • Közreműködés az „e-önkormányzat” rendszer üzemeltetésében
 • Takarnet rendszer kezelése
 • Informatikai feladatok ellátásában való közreműködés

Munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Térinformatikus – döntés előkészítő munkakör

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőoktatásban szerzett műszaki, informatikai, informatikatanár, számítástechnika tanár szakképzettség, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és ügyvitelszervező, informatikus, programtervező, programozó, rendszerszervező felsőfokú szakképesítés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közigazgatási szakvizsga
 • Programozói, rendszerszervezői gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

 •         Rendszerezett problémamegoldás,
 •         Objektivitás,
 •         Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,
 •         Precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség, felelősségtudat, terhelhetőség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz,
 • végzettséget igazoló bizonyítvány, oklevél egyszerű másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. február 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Andrea Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodavezető nyújt, a 23/522-391-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton: a pályázatnak Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/ERD-17-1/2019. valamint a munkakör megnevezését: térinformatikus  

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:                                       

 • erd.hu – 2019. január 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

 • A kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1) bekezdése szerinti három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 •  A kinevezés határozatlan időre szól, 6 hónapos próbaidő kikötésével.