Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

KORONAVÍRUS információk a veszélyhelyzetről

32/2020. (V.8.) polgármesteri határozat rendkívüli szünet megszüntetéséről

2020. máj. 08.

Érd Megyei Jogú Város polgármesterének

32/2020. (V. 8.) számú

határozata 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 45/2020. (III. 14.) számú kormányrendelet 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján,  a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom:

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. § (2) bekezdése szerinti, Érd Megyei Jogú Város területén bölcsődei ellátást biztosító nem önkormányzati fenntartású szolgáltatók és intézmények tekintetében a 8/2020. (III. 18.) számú polgármesteri határozattal elrendelt

 

rendkívüli szünetet 2020. május 10. napjával megszüntetem.

 

Felkérem a szolgáltatókat, fenntartókat a szükséges intézkedések és tájékoztatások megtételére. 

 

Határidő:          a döntés végrehajtására – azonnal

Felelős:            szolgáltatók, fenntartók

 

dr. Csőzik László

polgármester

 

Tovább...

9/2020. (IV.24.) számú önkormányzati rendelete

2020. ápr. 24.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat polgármestere

9/2020. (IV.24.) számú

önkormányzati rendelete

 

a koronavírus miatti  járványhelyzet enyhítéséhez szükséges hétvégi kijárási korlátozásról

 

Tovább...

Hétvégén is lezárják az érdi kirándulóhelyeket

2020. ápr. 17.

Tisztelt Lakosság!

 

Érd Megyei Jogú Város Polgármestere a 8/2020. (IV.17.) önkormányzati rendeletével 2020. április 18. és 19. napján, szombat és vasárnap 9:00 és 18:00 óra közötti időszakokra elrendelte az.Érd-Óváros kerékpárutas gátnak, a volt termál hotel parkolójának, a Molnár utca végén található Duna-parti kirándulóhelynek, a Sánc-hegyi magaslati kirándulóhelynek és a mellette található crosspályának, valamint a Fürdő utcai volt érdligeti strand helyén található parknak az ideiglenes lezárását.

 

A Duna-parti kirándulóhely kizárólag horgászat, valamint erdő- és vadgazdálkodás céljából látogatható. A Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársai a 02.06. számú árvízvédelmi szakasz területére korlátozás nélkül beléphetnek.

 

Köszönjük megértésüket és együttműködésüket! Vigyázzanak egymásra, maradjanak otthon!

 

 

Tovább...

8/2020. (IV.17.) számú önkormányzati rendelet

2020. ápr. 17.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat polgármestere

8/2020. (IV. 17.) számú

önkormányzati rendelete

a koronavírus miatti  járványhelyzet enyhítéséhez szükséges hétvégi kijárási korlátozásról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, illetve a hétvégére vonatkozó kijárási korlátozással összefüggésben meghozható önkormányzati intézkedésekről szóló 118/2020. (IV. 16.) számú kormányrendelet 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

 

 

1. § (1) A 02.06. számú árvízvédelmi szakasz érdi gátőrjárásának (Érd-Óváros kerékpárutas gát), a volt termál hotel parkolójának, a Molnár utca végén található Duna-parti kirándulóhelynek, a Sánc-hegyi magaslati kirándulóhelynek és a mellette található crosspályának, valamint a Fürdő utcai volt érdligeti strand helyén található parknak az ideiglenes lezárását rendelem el 2020. április 18. és 19. napján, szombat és vasárnap 9:00 és 18:00 óra közötti időszakokra.

 

(2) A Duna-parti kirándulóhely kizárólag horgászás céljából látogatható. A Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársai a 02.06. számú árvízvédelmi szakasz területére korlátozás nélkül beléphetnek, továbbá ezen lezárt területek erdő- és vadgazdálkodás céljából is látogathatók.

 

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

(2) Ez a rendelet 2020. április 20. napján hatályát veszti.

 

 

 

Dr. Konkoly Zita s.k.

jegyző

Dr. Csőzik László s.k.

polgármester

 

 

Záradék:

 

A rendeletet a mai napon, 14:00 órakor kihirdetem.

 

Érd, 2020. április 17.

 

dr. Konoly Zita s.k.

jegyző

Tovább...

7/2020. (IV.10.) számú önkormányzati rendelet

2020. ápr. 11.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat polgármestere

7/2020. (IV.10.) számú

önkormányzati rendelete

 

a koronavírus miatti  járványhelyzet enyhítéséhez szükséges korlátozásról

 

Tovább...

Segítségre szoruló, fogyatékkal élő személy(ek) ellátás iránti igényének bejelentése

2020. ápr. 09.

FELHÍVÁS

otthonukban, fogyatékkal élő személyek és családjaik támogatására

Tovább...

Módosul a postai nyitva tartás a veszélyhelyzet idejére

2020. ápr. 03.

A Magyar Posta Központi Területi Igazgatóság tájékoztatása szerint az alábbi két postai szolgáltatóhely nyitva tartását ideiglenesen módosították:

 

Érd 1. Posta - Angyalka utca 1/a

Nyitva tartás 2020. április 2-ától

Hétfő

08:00-19:00

Kedd

08:00-18:00

Szerda

08:00-18:00

Csütörtök

08:00-18:00

Péntek

08:00-18:00

Szombat

08:00-12:00

Vasárnap

ZÁRVA

 

 

Érd-Parkváros Posta - Iparos utca 5.

 

Nyitva tartás 2020. április 2-ától

Hétfő

08:00-18:00

Kedd

08:00-18:00

Szerda

08:00-18:00

Csütörtök

08:00-18:00

Péntek

08:00-18:00

Szombat

ZÁRVA

Vasárnap

ZÁRVA

Tovább...

18/2020. (III.31.) polgármesteri határozat a köztemető üzemeltetésének ideiglenes szabályairól

2020. ápr. 01.

Érd Megyei Jogú Város polgármesterének

18/2020. (III. 31.) számú

határozata

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom:

 

1. A pandémiás veszélyhelyzetre, valamint a 71/2020. (III. 27.) számú kormányrendelettel bevezetett kijárási korlátozásra figyelemmel az Érdi Köztemetőben (Ercsi út 23301 helyrajzi szám) az üzemeltetés ideiglenes szabályait 2020. március 30. napjától az alábbiak szerint határozom meg:

 

  • A köztemetőben temetéseket kizárólag csütörtök és pénteki napra 9:00 és 15:00 óra közötti időpontra lehet szervezni, szombati napokra temetés nem szervezhető;
  • A szórókutas elhelyezések ideiglenesen felfüggesztésre kerülnek;
  • A belső ravatalozó használata nem engedélyezett. Búcsúztatás kizárólag a ravatalozó előtti fedett részen, vagy közvetlenül a sírhelynél lehetséges;
  • A temetőgondnoki iroda hétfőn és kedden 8:00 és 16:00 óra között, csütörtökön és pénteken pedig kizárólag a szolgáltatók és adminisztrációs munka céljára 8:00 és 9:00 óra között tart nyitva;
  • Temetésfelvétel, temetési időpontok kiadása szolgáltatók részére kizárólag telefonon, hétfőtől péntekig 8:00 és 16:00 óra közötti időszakban lehetséges;
  • A temetőgondnoki irodán személyes ügyfélfogadás kizárólag temetésekkel kapcsolatos ügyekben történhet, hétfőn és kedden  9:00 és 15:00 óra  között. A temetésekkel kapcsolatos befizetések teljesítése hétfőn és kedden 9:00 és 14:30 óra között lehetséges;
  • Nem temetésekkel kapcsolatos ügyintézés (pld. sírhelyhosszabbítás) kizárólag elektronikus úton, vagy telefonon történhet hétfőn és kedden 8:00 és 16:00 óra között;
  • A személyes ügyintézés során a temetői irodaépületben kizárólag a temetőgondnokság személyzete tartózkodhat.

 

2. Jelen határozatommal egyidejűleg a 10/2020. (III. 19.) számú határozatomat visszavonom.

 

3. Jelen határozatom visszavonásig érvényes.

 

Határidő:          a határozat továbbítására – azonnal.

Felelős:            Mészáros Mihály intézményvezető. 

 

Érd, 2020. március 31.

Dr. Csőzik László s.k.

polgármester

Tovább...