Érd Megyei Jogú Város

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

Keresés az oldalon

Polgármesteri határozatok

Kötelező maszkviseléssel érintett közterületek (27/2020. (XI.11.) önkormányzati rendelet)

2020. nov. 12.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlésének 27/2020. (XI.11.) önkormányzati rendelete a kötelező maszkviseléssel érintett közterületek meghatározásáról.

Tovább...

107/2020. (XI. 6.) számú polgármesteri határozat az érdi 11. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet helyettesítéssel történő ellátásáról

2020. nov. 12.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat polgármestere

107/2020. (XI. 6.) számú

határozata

 

az érdi 11. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet helyettesítéssel történő ellátásáról

 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) kormányrendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az érdi 11. számú háziorvosi körzet helyettesítését a Szép és Ép Fog Kft. (székhely: 2225 Üllő, Kossuth Lajos utca 22.; cégjegyzékszám: 13-09-150823; adószám: 23553255-1-13, képviseli: dr. Jenei András ügyvezető) útján látja el.

 

Felkérem a Szép és Ép Fog Kft. ügyvezetőjét – az egészségügyi alapellátás biztosítása és annak finanszírozása érdekében – a szükséges valamennyi jognyilatkozat és kötelezettségvállalás megtételére, ideértve a működést engedélyező, valamint a finanszírozást biztosító szervek kezdeményezésére történő szerződésmódosítást is.

 

 

Határidő:         azonnal

 

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

Érd, 2020. november 6.

 

 

 

 

 

dr. Csőzik László

polgármester

Tovább...

47/2020. (V.22.) polgármesteri határozat az óvodákban elrendelt rendkívüli szünet feloldásáról

2020. máj. 25.

Érd Megyei Jogú Város polgármesterének

47/2020. (V.22.) számú

határozata 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom:

 

- Az önkormányzat fenntartásában lévő valamennyi óvodában,

- a Pumukli Német Nemzetiségi óvodában, valamint

- a Beszélj Velem Alapítvány fenntartásában lévő KIPP-KOPP Óvodában

 

elrendelt rendkívüli szünetet feloldom, és az intézmények megnyitását 2020. május 25. napjától elrendelem. 

Ezzel egyidejűleg a 3/2020. (III. 15.) a 7/2020. (III.17.) a 8/2020. (III.18.) a 11/2020. (III.19.) valamint a 37/2020. (V.14) számú határozatomat visszavonom.

 

Elrendelem, illetve felkérem az érintett intézmények vezetőit, hogy a szükséges intézkedéseket és tájékoztatásokat tegyék meg.

 

 

Határidő:          2020. május 25.

 

Felelős:            - dr. Csőzik László polgármester

       - érintett intézmények vezetői 

 

Érd, 2020. május 22. 

                                                                                    

                                                                                               Dr. Csőzik László s.k.

                                                                                                  polgármester

Tovább...

46/2020. (V.22.) polgármesteri határozat a Gárdonyi Tanuszoda részleges megnyitásáról

2020. máj. 25.

Érd Megyei Jogú Város polgármesterének

46/2020. (V. 22.) számú

határozata 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom:

1. A sportrendezvényekkel és sportedzésekkel kapcsolatos intézkedésről szóló 170/2020. (IV. 30.) számú kormányrendelet 1. § (1) bekezdés b) pontja alapján 2020. május 25. napjától engedélyezem az Érd Aréna sportlétesítmény uszodája (2030 Érd, Velencei út 39–41.) és az Érdi Tanuszoda (Gárdonyi Géza utca 1/B.) megnyitását kizárólag a jogszabály szerint igazoltnak minősülő versenyzők edzéseinek megtartása céljából.

 

2. A létesítmény használata során az Országos Sportegészségügyi Intézet által 2020. május 4. napján az élsport egészségügyi prevenciós lehetőségeiről a kijárási korlátozás enyhítése kapcsán címmel kibocsájtott állásfoglalásban, valamint a Nemzeti Sportközpontok Főigazgatósága 2020. május 19. napján kiadott ajánlásában foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

 

Határidő:          2020. május 25.

 

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester;

az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. ügyvezetője.

 

 

Érd, 2020. május 22.

 

 

 

Dr. Csőzik László s.k.

polgármester

Tovább...

45/2020. (V.22.) polgármesteri határozat az Érd Aréna részleges megnyitásáról

2020. máj. 25.

Érd Megyei Jogú Város polgármesterének

45/2020. (V. 22.) számú

határozata 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom:

1. A sportrendezvényekkel és sportedzésekkel kapcsolatos intézkedésről szóló 170/2020. (IV. 30.) számú kormányrendelet 1. § (1) bekezdés b) pontja alapján 2020. május 25. napjától az uszoda kivételével engedélyezem az Érd Aréna sportlétesítmény (2030 Érd, Velencei út 39–41.) megnyitását.

2. A létesítmény használata során az Országos Sportegészségügyi Intézet által 2020. május 4. napján az élsport egészségügyi prevenciós lehetőségeiről a kijárási korlátozás enyhítése kapcsán címmel kibocsájtott állásfoglalásban, valamint a Nemzeti Sportközpontok Főigazgatósága 2020. május 19. napján kiadott ajánlásában foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

 

Határidő:          2020. május 25.

 

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester;

az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. ügyvezetője.

 

 

Érd, 2020. május 22.

 

 

 

Dr. Csőzik László s.k.

polgármester

Tovább...

12/2020. (V.22.) önkormányzati rendelet a piac látogatásának szabályairól

2020. máj. 22.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

 

12/2020. (V.22.) számú önkormányzati rendelete

a településen működő piac nyitva tartásának és a 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának szabályairól 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint a védelmi intézkedésekről szóló 168/2020. (IV. 30.) számú kormányrendelet 10. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:

 

1. § Az Érdi Piac (Széles utca 22881/4 és 24196 helyrajzi szám) hetente egyszer, szombati napokon 6.00 és 15:00 óra között tart nyitva.

 

2. § (1) A piacon 6.00 óra és 7.00 óra közötti idősávban a kereskedők, valamint az üzemeltetési és rendészeti feladatokban közreműködő személyek kivételével kizárólag a 65. életévét betöltött személyek tartózkodhatnak. A fennmaradó nyitvatartási időben a piacot mind a 65. év alattiak, mind a 65. év felettiek egyidejűleg látogathatják.

 

3. § A piac ideiglenes üzemeltetésének szabályairól szóló 39/2020. (V. 15.) számú polgármesteri határozatban foglaltakat jelen rendelet szerinti eltérésekkel kell alkalmazni

 

4. § (1) Ez a rendelet 2020. május 23. napján lép hatályba.

 

 


Dr. Csőzik László

polgármester


Dr. Konkoly Zita

jegyző

Tovább...

40/2020. (V.18.) polgármesteri határozat a játszóterek megnyitásáról

2020. máj. 20.

Érd Megyei Jogú Város polgármesterének

40/2020. (V. 18.) számú

határozata 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendelet alapján az alábbi döntést hozom:

 

2020. május 20. napjától az önkormányzat által fenntartott játszóterek,

CrossFit sportparkok megnyitását elrendelem.

 

1. A játszóterek és CrossFit sportparkoklátogatása során a veszélyhelyzettel összefüggésben megalkotott vonatkozó kormányrendelet szerinti előírásokat maradéktalanul be kell tartani.

 

2. A kiskorú gyermek kísérői számára a játszótéren és CrossFit sportparkban szájmaszk (vagy a száj- és orrnyílás eltakarására alkalmas más eszköz) használata kötelező.

 

3. A kiskorú gyermek kísérőinek a játszótér és a CrossFit sportpark területén egymás között az ajánlott 1,5 méteres védőtávolságot be kell tartani.

 

4. A közterületeken elhelyezett utcabútorokat továbbra is rendszeresen fertőtleníteni kell, melyet a játszóterek és CrossFit sportparkok eszközei tekintetében is el kell végezni.

 

5. Jelen határozat kibocsátásával egyidejűleg a 6/2020. (III.16.) határozatomat visszavonom.

 

6. Utasítom az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény vezetőjét, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg, és a megfelelő tájékoztatást rendelje el.

 

 

Határidő:          a döntés végrehajtására azonnal.

Felelős:            Mészáros Mihály ÉKFI intézményvezető. 

 

Érd, 2020. május 18.

 

dr. Csőzik László sk.

polgármester

Tovább...

39/2020. (V.15.) polgármesteri határozat az Érdi Piac megnyitásáról

2020. máj. 18.

Érd Megyei Jogú Város polgármesterének

39/2020. (V. 15.) számú

határozata 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) számú kormányrendelet alapján az alábbi döntést hozom:

 

2020. május 16. napjától az Érdi Piac (Széles utca 22881/4 és 24196 helyrajzi szám) megnyitását elrendelem, és a piac ideiglenes üzemeltetési és használati szabályait az alábbiak szerint határozom meg:

 

1. Az Érdi Piac hetente egyszer, szombatonként: 6.00 és 15:00 óra között tart nyitva.

 

2. A piacot a 65. életévüket betöltött személyek kizárólag a veszélyhelyzettel összefüggésben megalkotott vonatkozó kormányrendelet szerinti időszakban látogathatják. Az ezen kívüli időszakban a piacot kizárólag a 65. életévüket be nem töltött személyek látogathatják.

 

3. Az Élelmiszer- és Vegyes Piac területén egyidejűleg legfeljebb 400 fő, az Állat- és Növénypiac területén egyidejűleg legfeljebb 100 fő tartózkodhat, mely létszám a kereskedőkkel és egyéb közreműködőkkel együtt értendő.

 

4. Amennyiben a bent tartózkodók száma eléri a 3. pont szerinti létszámot, a belépés szünetel addig, míg a bent tartózkodók egy része el nem hagyta a piac területét.

 

5. A piacra történő belépés kizárólag a kihelyezett eszközökön történő kézfertőtlenítést követően lehetséges.

 

6. A vásárlók részére szájmaszk (vagy a száj- és orrnyílás eltakarására alkalmas más eszköz), az árusok részére pedig szájmaszk és gumikesztyű folyamatos használata kötelező.

 

7. A piac területén a látogatóknak törekedniük kell az 1,5 méteres biztonsági védőtávolság betartására.

 

8. Az árusítópadokat a nyitást megelőzően a piac üzemeltetője fertőtleníti, továbbá gondoskodik kellő mennyiségű kézfertőtlenítő kihelyezéséről.

 

9. A piaci elárusítóhelyek között lévő biztonságos távolság kialakításáról az üzemeltető köteles gondoskodni.

 

10. Az ideiglenes üzemeltetési rend fennállása alatt a piac látogatói részére a parkolás az erre a célra szolgáló területen ingyenes.

 

11. Az előírások betartása mind az árusítók, mind a vásárlók tekintetében folyamatosan ellenőrzésre kerül, a szabályokat megszegők az adott napon kizárhatók a piac látogatásából, illetve az árusításból.

 

12. A 239/2017. (IX. 28.) közgyűlési határozattal elfogadott piacüzemeltetési szabályzatot jelen határozatban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

 

13. Utasítom az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény vezetőjét, hogy a jelen határozat szerinti szükséges intézkedéseket tegye meg, és a piac látogatóinak megfelelő tájékoztatását rendelje el.

 

14. Jelen határozat kibocsátásával egyidejűleg az 1/2020. (III. 13.) számú határozatomat visszavonom. 

 

Határidő:          a döntés végrehajtására – azonnal.

Felelős:            Mészáros Mihály intézményvezető.

 

 

Érd, 2020. május 15.

dr. Csőzik László sk.

polgármester

Tovább...