Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

Polgármesteri határozatok

107/2020. (XI. 6.) számú polgármesteri határozat az érdi 11. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet helyettesítéssel történő ellátásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat polgármestere

107/2020. (XI. 6.) számú

határozata

 

az érdi 11. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet helyettesítéssel történő ellátásáról

 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) kormányrendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az érdi 11. számú háziorvosi körzet helyettesítését a Szép és Ép Fog Kft. (székhely: 2225 Üllő, Kossuth Lajos utca 22.; cégjegyzékszám: 13-09-150823; adószám: 23553255-1-13, képviseli: dr. Jenei András ügyvezető) útján látja el.

 

Felkérem a Szép és Ép Fog Kft. ügyvezetőjét – az egészségügyi alapellátás biztosítása és annak finanszírozása érdekében – a szükséges valamennyi jognyilatkozat és kötelezettségvállalás megtételére, ideértve a működést engedélyező, valamint a finanszírozást biztosító szervek kezdeményezésére történő szerződésmódosítást is.

 

 

Határidő:         azonnal

 

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

Érd, 2020. november 6.

 

 

 

 

 

dr. Csőzik László

polgármester

Tovább...

47/2020. (V.22.) polgármesteri határozat az óvodákban elrendelt rendkívüli szünet feloldásáról

Érd Megyei Jogú Város polgármesterének

47/2020. (V.22.) számú

határozata 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom:

 

- Az önkormányzat fenntartásában lévő valamennyi óvodában,

- a Pumukli Német Nemzetiségi óvodában, valamint

- a Beszélj Velem Alapítvány fenntartásában lévő KIPP-KOPP Óvodában

 

elrendelt rendkívüli szünetet feloldom, és az intézmények megnyitását 2020. május 25. napjától elrendelem. 

Ezzel egyidejűleg a 3/2020. (III. 15.) a 7/2020. (III.17.) a 8/2020. (III.18.) a 11/2020. (III.19.) valamint a 37/2020. (V.14) számú határozatomat visszavonom.

 

Elrendelem, illetve felkérem az érintett intézmények vezetőit, hogy a szükséges intézkedéseket és tájékoztatásokat tegyék meg.

 

 

Határidő:          2020. május 25.

 

Felelős:            - dr. Csőzik László polgármester

       - érintett intézmények vezetői 

 

Érd, 2020. május 22. 

                                                                                    

                                                                                               Dr. Csőzik László s.k.

                                                                                                  polgármester

Tovább...

46/2020. (V.22.) polgármesteri határozat a Gárdonyi Tanuszoda részleges megnyitásáról

Érd Megyei Jogú Város polgármesterének

46/2020. (V. 22.) számú

határozata 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom:

1. A sportrendezvényekkel és sportedzésekkel kapcsolatos intézkedésről szóló 170/2020. (IV. 30.) számú kormányrendelet 1. § (1) bekezdés b) pontja alapján 2020. május 25. napjától engedélyezem az Érd Aréna sportlétesítmény uszodája (2030 Érd, Velencei út 39–41.) és az Érdi Tanuszoda (Gárdonyi Géza utca 1/B.) megnyitását kizárólag a jogszabály szerint igazoltnak minősülő versenyzők edzéseinek megtartása céljából.

 

2. A létesítmény használata során az Országos Sportegészségügyi Intézet által 2020. május 4. napján az élsport egészségügyi prevenciós lehetőségeiről a kijárási korlátozás enyhítése kapcsán címmel kibocsájtott állásfoglalásban, valamint a Nemzeti Sportközpontok Főigazgatósága 2020. május 19. napján kiadott ajánlásában foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

 

Határidő:          2020. május 25.

 

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester;

az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. ügyvezetője.

 

 

Érd, 2020. május 22.

 

 

 

Dr. Csőzik László s.k.

polgármester

Tovább...

45/2020. (V.22.) polgármesteri határozat az Érd Aréna részleges megnyitásáról

Érd Megyei Jogú Város polgármesterének

45/2020. (V. 22.) számú

határozata 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom:

1. A sportrendezvényekkel és sportedzésekkel kapcsolatos intézkedésről szóló 170/2020. (IV. 30.) számú kormányrendelet 1. § (1) bekezdés b) pontja alapján 2020. május 25. napjától az uszoda kivételével engedélyezem az Érd Aréna sportlétesítmény (2030 Érd, Velencei út 39–41.) megnyitását.

2. A létesítmény használata során az Országos Sportegészségügyi Intézet által 2020. május 4. napján az élsport egészségügyi prevenciós lehetőségeiről a kijárási korlátozás enyhítése kapcsán címmel kibocsájtott állásfoglalásban, valamint a Nemzeti Sportközpontok Főigazgatósága 2020. május 19. napján kiadott ajánlásában foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

 

Határidő:          2020. május 25.

 

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester;

az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. ügyvezetője.

 

 

Érd, 2020. május 22.

 

 

 

Dr. Csőzik László s.k.

polgármester

Tovább...

12/2020. (V.22.) önkormányzati rendelet a piac látogatásának szabályairól

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

 

12/2020. (V.22.) számú önkormányzati rendelete

a településen működő piac nyitva tartásának és a 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának szabályairól 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint a védelmi intézkedésekről szóló 168/2020. (IV. 30.) számú kormányrendelet 10. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:

 

1. § Az Érdi Piac (Széles utca 22881/4 és 24196 helyrajzi szám) hetente egyszer, szombati napokon 6.00 és 15:00 óra között tart nyitva.

 

2. § (1) A piacon 6.00 óra és 7.00 óra közötti idősávban a kereskedők, valamint az üzemeltetési és rendészeti feladatokban közreműködő személyek kivételével kizárólag a 65. életévét betöltött személyek tartózkodhatnak. A fennmaradó nyitvatartási időben a piacot mind a 65. év alattiak, mind a 65. év felettiek egyidejűleg látogathatják.

 

3. § A piac ideiglenes üzemeltetésének szabályairól szóló 39/2020. (V. 15.) számú polgármesteri határozatban foglaltakat jelen rendelet szerinti eltérésekkel kell alkalmazni

 

4. § (1) Ez a rendelet 2020. május 23. napján lép hatályba.

 

 


Dr. Csőzik László

polgármester


Dr. Konkoly Zita

jegyző

Tovább...

40/2020. (V.18.) polgármesteri határozat a játszóterek megnyitásáról

Érd Megyei Jogú Város polgármesterének

40/2020. (V. 18.) számú

határozata 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendelet alapján az alábbi döntést hozom:

 

2020. május 20. napjától az önkormányzat által fenntartott játszóterek,

CrossFit sportparkok megnyitását elrendelem.

 

1. A játszóterek és CrossFit sportparkoklátogatása során a veszélyhelyzettel összefüggésben megalkotott vonatkozó kormányrendelet szerinti előírásokat maradéktalanul be kell tartani.

 

2. A kiskorú gyermek kísérői számára a játszótéren és CrossFit sportparkban szájmaszk (vagy a száj- és orrnyílás eltakarására alkalmas más eszköz) használata kötelező.

 

3. A kiskorú gyermek kísérőinek a játszótér és a CrossFit sportpark területén egymás között az ajánlott 1,5 méteres védőtávolságot be kell tartani.

 

4. A közterületeken elhelyezett utcabútorokat továbbra is rendszeresen fertőtleníteni kell, melyet a játszóterek és CrossFit sportparkok eszközei tekintetében is el kell végezni.

 

5. Jelen határozat kibocsátásával egyidejűleg a 6/2020. (III.16.) határozatomat visszavonom.

 

6. Utasítom az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény vezetőjét, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg, és a megfelelő tájékoztatást rendelje el.

 

 

Határidő:          a döntés végrehajtására azonnal.

Felelős:            Mészáros Mihály ÉKFI intézményvezető. 

 

Érd, 2020. május 18.

 

dr. Csőzik László sk.

polgármester

Tovább...

39/2020. (V.15.) polgármesteri határozat az Érdi Piac megnyitásáról

Érd Megyei Jogú Város polgármesterének

39/2020. (V. 15.) számú

határozata 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) számú kormányrendelet alapján az alábbi döntést hozom:

 

2020. május 16. napjától az Érdi Piac (Széles utca 22881/4 és 24196 helyrajzi szám) megnyitását elrendelem, és a piac ideiglenes üzemeltetési és használati szabályait az alábbiak szerint határozom meg:

 

1. Az Érdi Piac hetente egyszer, szombatonként: 6.00 és 15:00 óra között tart nyitva.

 

2. A piacot a 65. életévüket betöltött személyek kizárólag a veszélyhelyzettel összefüggésben megalkotott vonatkozó kormányrendelet szerinti időszakban látogathatják. Az ezen kívüli időszakban a piacot kizárólag a 65. életévüket be nem töltött személyek látogathatják.

 

3. Az Élelmiszer- és Vegyes Piac területén egyidejűleg legfeljebb 400 fő, az Állat- és Növénypiac területén egyidejűleg legfeljebb 100 fő tartózkodhat, mely létszám a kereskedőkkel és egyéb közreműködőkkel együtt értendő.

 

4. Amennyiben a bent tartózkodók száma eléri a 3. pont szerinti létszámot, a belépés szünetel addig, míg a bent tartózkodók egy része el nem hagyta a piac területét.

 

5. A piacra történő belépés kizárólag a kihelyezett eszközökön történő kézfertőtlenítést követően lehetséges.

 

6. A vásárlók részére szájmaszk (vagy a száj- és orrnyílás eltakarására alkalmas más eszköz), az árusok részére pedig szájmaszk és gumikesztyű folyamatos használata kötelező.

 

7. A piac területén a látogatóknak törekedniük kell az 1,5 méteres biztonsági védőtávolság betartására.

 

8. Az árusítópadokat a nyitást megelőzően a piac üzemeltetője fertőtleníti, továbbá gondoskodik kellő mennyiségű kézfertőtlenítő kihelyezéséről.

 

9. A piaci elárusítóhelyek között lévő biztonságos távolság kialakításáról az üzemeltető köteles gondoskodni.

 

10. Az ideiglenes üzemeltetési rend fennállása alatt a piac látogatói részére a parkolás az erre a célra szolgáló területen ingyenes.

 

11. Az előírások betartása mind az árusítók, mind a vásárlók tekintetében folyamatosan ellenőrzésre kerül, a szabályokat megszegők az adott napon kizárhatók a piac látogatásából, illetve az árusításból.

 

12. A 239/2017. (IX. 28.) közgyűlési határozattal elfogadott piacüzemeltetési szabályzatot jelen határozatban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

 

13. Utasítom az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény vezetőjét, hogy a jelen határozat szerinti szükséges intézkedéseket tegye meg, és a piac látogatóinak megfelelő tájékoztatását rendelje el.

 

14. Jelen határozat kibocsátásával egyidejűleg az 1/2020. (III. 13.) számú határozatomat visszavonom. 

 

Határidő:          a döntés végrehajtására – azonnal.

Felelős:            Mészáros Mihály intézményvezető.

 

 

Érd, 2020. május 15.

dr. Csőzik László sk.

polgármester

Tovább...

38/2020. (V.14.) polgármesteri határozat az érdi Sporttelep részleges megnyitárásól

Érd Megyei Jogú Város polgármesterének

38/2020. (V. 14.) számú

határozata 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom:

 

  • A 4/2020. (III.16.) számú polgármesteri határozattal 2020. március 16. napjától elrendelt az Érdi Sporttelep (24801/2 helyrajzi szám, 2030 Érd, Ercsi út 34.) határozatlan időre történő bezárását, figyelemmel a sportrendezvényekkel és sportedzésekkel kapcsolatos intézkedésről szóló 170/2020. (IV. 30.) számú kormányrendelet 1. § (1) bekezdés b) pontjára, 2020. május 18. napjától részlegesen feloldom és engedélyezem az Érdi Városi Sport Egyesület labdarúgó szakosztálya részére az edzéseinek a létesítményben történő megtartását.

 

  • Az 1. pont szerinti edzések alkalmával az Érdi Városi Sport Egyesület köteles biztosítani az Országos Sportegészségügyi Intézet által 2020. május 4. napján az élsport egészségügyi prevenciós lehetőségeiről a kijárási korlátozás enyhítése kapcsán címmel kibocsájtott állásfoglalás, valamint az MLSZ Orvosi Bizottságának az Egészségvédelemmel kapcsolatos megfontolások, ajánlások címmel 2020. május 1. napján összeállított az edzéseken érvényesítendő feltételek és korlátozások szabályainak maradéktalan betartását.

 

Határidő:          2020. május 18.

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

Érd, 2020. május 14.

dr. Csőzik László s.k.

polgármester

Tovább...