Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

12/2020. (V.22.) önkormányzati rendelet a piac látogatásának szabályairól

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

 

12/2020. (V.22.) számú önkormányzati rendelete

a településen működő piac nyitva tartásának és a 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának szabályairól 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint a védelmi intézkedésekről szóló 168/2020. (IV. 30.) számú kormányrendelet 10. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:

 

1. § Az Érdi Piac (Széles utca 22881/4 és 24196 helyrajzi szám) hetente egyszer, szombati napokon 6.00 és 15:00 óra között tart nyitva.

 

2. § (1) A piacon 6.00 óra és 7.00 óra közötti idősávban a kereskedők, valamint az üzemeltetési és rendészeti feladatokban közreműködő személyek kivételével kizárólag a 65. életévét betöltött személyek tartózkodhatnak. A fennmaradó nyitvatartási időben a piacot mind a 65. év alattiak, mind a 65. év felettiek egyidejűleg látogathatják.

 

3. § A piac ideiglenes üzemeltetésének szabályairól szóló 39/2020. (V. 15.) számú polgármesteri határozatban foglaltakat jelen rendelet szerinti eltérésekkel kell alkalmazni

 

4. § (1) Ez a rendelet 2020. május 23. napján lép hatályba.

 

 


Dr. Csőzik László

polgármester


Dr. Konkoly Zita

jegyző