Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

32/2020. (V.8.) polgármesteri határozat rendkívüli szünet megszüntetéséről

Érd Megyei Jogú Város polgármesterének

32/2020. (V. 8.) számú

határozata 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 45/2020. (III. 14.) számú kormányrendelet 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján,  a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom:

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. § (2) bekezdése szerinti, Érd Megyei Jogú Város területén bölcsődei ellátást biztosító nem önkormányzati fenntartású szolgáltatók és intézmények tekintetében a 8/2020. (III. 18.) számú polgármesteri határozattal elrendelt

 

rendkívüli szünetet 2020. május 10. napjával megszüntetem.

 

Felkérem a szolgáltatókat, fenntartókat a szükséges intézkedések és tájékoztatások megtételére. 

 

Határidő:          a döntés végrehajtására – azonnal

Felelős:            szolgáltatók, fenntartók

 

dr. Csőzik László

polgármester