Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

36/2020 (V.14.) polgármesteri határozat az Érd Aréna részleges megnyiásáról

Érd Megyei Jogú Város polgármesterének

36/2020. (V. 14.) számú

határozata 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom:

 

  • A 2/2020. (III.13.) számú polgármesteri határozattal 2020. március 13. napjától elrendelt az Érd Aréna sportlétesítmény (2030 Érd, Velencei út 39–41.) határozatlan időre történő bezárását, figyelemmel a sportrendezvényekkel és sportedzésekkel kapcsolatos intézkedésről szóló 170/2020. (IV. 30.) számú kormányrendelet 1. § (1) bekezdés b) pontjára, 2020. május 18. napjától részlegesen feloldom és engedélyezem az Érdi Spartacus Sport Club részére a birkózó edzéseinek a létesítményben történő megtartását.

 

  • Az 1. pont szerinti edzések alkalmával az Érdi Spartacus Sport Club köteles biztosítani az Országos Sportegészségügyi Intézet által 2020. május 4. napján az élsport egészségügyi prevenciós lehetőségeiről a kijárási korlátozás enyhítése kapcsán címmel kibocsájtott állásfoglalás, valamint a Magyar Birkózók Szövetsége 2020. május 7. napján megfogalmazott a birkózó edzéseken érvényesítendő feltételek és korlátozások szabályainak maradéktalan betartását.

 

Határidő:          2020. május 18.

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

Érd, 2020. május 14.

dr. Csőzik László sk.

polgármester