Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

38/2020. (V.14.) polgármesteri határozat az érdi Sporttelep részleges megnyitárásól

Érd Megyei Jogú Város polgármesterének

38/2020. (V. 14.) számú

határozata 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom:

 

  • A 4/2020. (III.16.) számú polgármesteri határozattal 2020. március 16. napjától elrendelt az Érdi Sporttelep (24801/2 helyrajzi szám, 2030 Érd, Ercsi út 34.) határozatlan időre történő bezárását, figyelemmel a sportrendezvényekkel és sportedzésekkel kapcsolatos intézkedésről szóló 170/2020. (IV. 30.) számú kormányrendelet 1. § (1) bekezdés b) pontjára, 2020. május 18. napjától részlegesen feloldom és engedélyezem az Érdi Városi Sport Egyesület labdarúgó szakosztálya részére az edzéseinek a létesítményben történő megtartását.

 

  • Az 1. pont szerinti edzések alkalmával az Érdi Városi Sport Egyesület köteles biztosítani az Országos Sportegészségügyi Intézet által 2020. május 4. napján az élsport egészségügyi prevenciós lehetőségeiről a kijárási korlátozás enyhítése kapcsán címmel kibocsájtott állásfoglalás, valamint az MLSZ Orvosi Bizottságának az Egészségvédelemmel kapcsolatos megfontolások, ajánlások címmel 2020. május 1. napján összeállított az edzéseken érvényesítendő feltételek és korlátozások szabályainak maradéktalan betartását.

 

Határidő:          2020. május 18.

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

Érd, 2020. május 14.

dr. Csőzik László s.k.

polgármester