Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

39/2020. (V.15.) polgármesteri határozat az Érdi Piac megnyitásáról

Érd Megyei Jogú Város polgármesterének

39/2020. (V. 15.) számú

határozata 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) számú kormányrendelet alapján az alábbi döntést hozom:

 

2020. május 16. napjától az Érdi Piac (Széles utca 22881/4 és 24196 helyrajzi szám) megnyitását elrendelem, és a piac ideiglenes üzemeltetési és használati szabályait az alábbiak szerint határozom meg:

 

1. Az Érdi Piac hetente egyszer, szombatonként: 6.00 és 15:00 óra között tart nyitva.

 

2. A piacot a 65. életévüket betöltött személyek kizárólag a veszélyhelyzettel összefüggésben megalkotott vonatkozó kormányrendelet szerinti időszakban látogathatják. Az ezen kívüli időszakban a piacot kizárólag a 65. életévüket be nem töltött személyek látogathatják.

 

3. Az Élelmiszer- és Vegyes Piac területén egyidejűleg legfeljebb 400 fő, az Állat- és Növénypiac területén egyidejűleg legfeljebb 100 fő tartózkodhat, mely létszám a kereskedőkkel és egyéb közreműködőkkel együtt értendő.

 

4. Amennyiben a bent tartózkodók száma eléri a 3. pont szerinti létszámot, a belépés szünetel addig, míg a bent tartózkodók egy része el nem hagyta a piac területét.

 

5. A piacra történő belépés kizárólag a kihelyezett eszközökön történő kézfertőtlenítést követően lehetséges.

 

6. A vásárlók részére szájmaszk (vagy a száj- és orrnyílás eltakarására alkalmas más eszköz), az árusok részére pedig szájmaszk és gumikesztyű folyamatos használata kötelező.

 

7. A piac területén a látogatóknak törekedniük kell az 1,5 méteres biztonsági védőtávolság betartására.

 

8. Az árusítópadokat a nyitást megelőzően a piac üzemeltetője fertőtleníti, továbbá gondoskodik kellő mennyiségű kézfertőtlenítő kihelyezéséről.

 

9. A piaci elárusítóhelyek között lévő biztonságos távolság kialakításáról az üzemeltető köteles gondoskodni.

 

10. Az ideiglenes üzemeltetési rend fennállása alatt a piac látogatói részére a parkolás az erre a célra szolgáló területen ingyenes.

 

11. Az előírások betartása mind az árusítók, mind a vásárlók tekintetében folyamatosan ellenőrzésre kerül, a szabályokat megszegők az adott napon kizárhatók a piac látogatásából, illetve az árusításból.

 

12. A 239/2017. (IX. 28.) közgyűlési határozattal elfogadott piacüzemeltetési szabályzatot jelen határozatban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

 

13. Utasítom az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény vezetőjét, hogy a jelen határozat szerinti szükséges intézkedéseket tegye meg, és a piac látogatóinak megfelelő tájékoztatását rendelje el.

 

14. Jelen határozat kibocsátásával egyidejűleg az 1/2020. (III. 13.) számú határozatomat visszavonom. 

 

Határidő:          a döntés végrehajtására – azonnal.

Felelős:            Mészáros Mihály intézményvezető.

 

 

Érd, 2020. május 15.

dr. Csőzik László sk.

polgármester