Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

40/2020. (V.18.) polgármesteri határozat a játszóterek megnyitásáról

Érd Megyei Jogú Város polgármesterének

40/2020. (V. 18.) számú

határozata 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendelet alapján az alábbi döntést hozom:

 

2020. május 20. napjától az önkormányzat által fenntartott játszóterek,

CrossFit sportparkok megnyitását elrendelem.

 

1. A játszóterek és CrossFit sportparkoklátogatása során a veszélyhelyzettel összefüggésben megalkotott vonatkozó kormányrendelet szerinti előírásokat maradéktalanul be kell tartani.

 

2. A kiskorú gyermek kísérői számára a játszótéren és CrossFit sportparkban szájmaszk (vagy a száj- és orrnyílás eltakarására alkalmas más eszköz) használata kötelező.

 

3. A kiskorú gyermek kísérőinek a játszótér és a CrossFit sportpark területén egymás között az ajánlott 1,5 méteres védőtávolságot be kell tartani.

 

4. A közterületeken elhelyezett utcabútorokat továbbra is rendszeresen fertőtleníteni kell, melyet a játszóterek és CrossFit sportparkok eszközei tekintetében is el kell végezni.

 

5. Jelen határozat kibocsátásával egyidejűleg a 6/2020. (III.16.) határozatomat visszavonom.

 

6. Utasítom az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény vezetőjét, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg, és a megfelelő tájékoztatást rendelje el.

 

 

Határidő:          a döntés végrehajtására azonnal.

Felelős:            Mészáros Mihály ÉKFI intézményvezető. 

 

Érd, 2020. május 18.

 

dr. Csőzik László sk.

polgármester