Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

4/2020. (III.16.) polgármesteri határozat a Sporttelep és a Városi Galéria bezárásáról

Érd Megyei Jogú Város polgármesterének
4/2020. (III.16.) számú
határozata
 
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) számú kormányrendelet alapján az alábbi döntést hozom:
 
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve a következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 16. napjától
 
az Érdi Sporttelep (24801/2 helyrajzi szám, Ercsi út 34.) és 
az Érdi Városi Galéria (Alsó utca 2.)
 határozatlan időre történő bezárását elrendelem.
 
A jelen határozat visszavonásig érvényes.
 
Utasítom az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg, a megfelelő tájékoztatást rendelje el. 
 
Határidő: a döntés végrehajtására azonnal.
Felelős: Zsirkai László ügyvezető.
 
 
Érd, 2020. március 16. 
 

Dr. Csőzik László s.k.

polgármester