Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

47/2020. (V.22.) polgármesteri határozat az óvodákban elrendelt rendkívüli szünet feloldásáról

Érd Megyei Jogú Város polgármesterének

47/2020. (V.22.) számú

határozata 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom:

 

- Az önkormányzat fenntartásában lévő valamennyi óvodában,

- a Pumukli Német Nemzetiségi óvodában, valamint

- a Beszélj Velem Alapítvány fenntartásában lévő KIPP-KOPP Óvodában

 

elrendelt rendkívüli szünetet feloldom, és az intézmények megnyitását 2020. május 25. napjától elrendelem. 

Ezzel egyidejűleg a 3/2020. (III. 15.) a 7/2020. (III.17.) a 8/2020. (III.18.) a 11/2020. (III.19.) valamint a 37/2020. (V.14) számú határozatomat visszavonom.

 

Elrendelem, illetve felkérem az érintett intézmények vezetőit, hogy a szükséges intézkedéseket és tájékoztatásokat tegyék meg.

 

 

Határidő:          2020. május 25.

 

Felelős:            - dr. Csőzik László polgármester

       - érintett intézmények vezetői 

 

Érd, 2020. május 22. 

                                                                                    

                                                                                               Dr. Csőzik László s.k.

                                                                                                  polgármester