Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

5/2020. (III.16.) polgármesteri határozat a közművelődési, közgyűjteményi intézmények bezárásáról

Érd Megyei Jogú Város polgármesterének

5/2020. (III.16.) számú

határozata

 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) számú kormányrendelet alapján az alábbi döntést hozom:

 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve a következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 16. napjától

 

a Szepes Gyula Művelődési Központ (Alsó utca 9.) és tagintézményei,

a Csuka Zoltán Városi Könyvtár (Hivatalnok utca 14.) és fiókkönyvtárai és

a Magyar Földrajzi Múzeum (Budai út 4.)

 határozatlan időre történő bezárását elrendelem.

 

A jelen határozat visszavonásig érvényes.

 

Utasítom az érintett intézmények vezetőit, hogy a szükséges intézkedéseket tegyék meg, a megfelelő tájékoztatást rendeljék el.

 

Határidő:          a döntés végrehajtására azonnal.

Felelős:            Wolf Katalin, Sebestyénné Majchrowska Ewa és dr. Kubassek János

                        intézményvezetők.

 

 

Érd, 2020. március 16.

 

Dr. Csőzik László s.k.

polgármester