Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

7/2020. (III.17.) polgármesteri határozat rendkívüli szünet elrendeléséről (Pumukli Óvoda)

Érd Megyei Jogú Város polgármesterének

7/2020. (III.17.) számú

határozata

 

 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 45/2020. (III.14.) Korm. rendelet 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi döntést ho-zom:

 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 18. napjától

 

a Pumukli Német Nemzetiségi Óvodában (2030. Érd, Riminyáki út 17.) rendkívüli szünetet rendelek el.

 

 

Jelen határozat visszavonásig érvényes.

 

Felkérem az óvodavezetőt, a szükséges intézkedéseket és tájékoztatásokat tegye meg, illetőleg rendelje el.

 

 

Határidő: a döntés végrehajtására azonnal

Felelős: Koromné Szilvási Katalin óvodavezető 

 

Dr. Csőzik László s.k.

polgármester