Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, illetve a hétvégére vonatkozó kijárási korlátozással összefüggésbenmeghozható önkormányzati intézkedésekrőlszóló148/2020. (IV.23.) számú kormányrendelet 3. §-ábankapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

 

1. § (1) A 02.06. számú árvízvédelmi szakasz érdi gátőrjárásának (Érd-Óváros kerékpárutas gát), a volt termál hotel parkolójának, a Molnár utca végén található Duna-parti kirándulóhelynek, a Sánc-hegyi magaslati kirándulóhelynek és a mellette található crosspályának, valamint a Fürdő utcai volt érdligeti strand helyén található parknak azideigleneslezárását rendelem el2020. április 25. és 26. napján, szombat és vasárnap 9:00 és 18:00 óra közötti időszakokra.

 

(2) A Duna-parti kirándulóhelykizárólag horgászás céljából látogatható. A Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársai a 02.06. számú árvízvédelmi szakasz területére korlátozás nélkül beléphetnek, továbbá ezen lezárt területek erdő- és vadgazdálkodás céljából is látogathatók.

 

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

(2) Ez a rendelet 2020. április 27. napján hatályát veszti.

 

 

 

Dr. Konkoly Zita

jegyző

Dr. Csőzik László

polgármester