Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

202/2024. (VI. 27.) határozata

 

az iskolaorvosi feladatok ellátására vonatkozó pályázat kiírásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott egészségügyi alapellátás feladatainak teljesítése érdekében az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendeletben foglalt iskolaorvosi feladatok ellátására a határozat melléklete szerinti tartalommal pályázatot ír ki.

 

Határidő:          azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

dr. Feik Csaba                                 dr. Csőzik László
jegyző                                                  polgármester