Az ajánlóívet a választópolgár saját kezűleg írja alá, adatait (név, lakcím, személyi azonosító, anyja neve) azonban más is rávezetheti az ajánlóívre.

Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, de egy jelöltet csak egy alkalommal. Az ajánlás nem vonható vissza.

Az ajánlást gyűjtő személy az ajánlóíven feltünteti a nevét és aláírását.

Nem gyűjthető ajánlás:

- az ajánlást gyűjtő, illetve az ajánló munkahelyén munkaidőben vagy munkaviszonyból, illetőleg munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettség teljesítése közben,

- a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatainak teljesítése közben,

- tömegközlekedési eszközön,

- állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében

- felsőoktatási és köznevelési intézményben,

- egészségügyi szolgáltató helyiségében.

 

Az ajánlásért nem kérhető és nem adható előny!

A szabályok megsértésével gyűjtött ajánlás érvénytelen!

 

Az összegyűjtött ajánlásokat a Választási Iroda ellenőrzi, a szükséges számú ajánlást elért jelöltet a Választási Bizottság – legkésőbb a bejelentést követő negyedik napon – nyilvántartásba veszi.

Az ajánlások gyűjtésének befejezése után valamennyi ajánlóívet – az üresen maradtat is! – át kell adni a Választási Irodának.

Az ajánlóívek leadásának elmulasztása bírság kiszabását vonja maga után. A bírságot a Választási Bizottság szabja ki hivatalból, mérlegelésre nincs lehetősége, és méltányosságot sem gyakorolhat. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után a kötelező legkisebb munkabér havi összegének a fele, azaz 10.000,- Ft/ív. A bírságot akkor is meg kell fizetni, ha az ajánlóív elveszett vagy megsemmisült. 

OEVI