Hogyan szavazhat, ha mozgásában egészségi állapota, fogyatékossága illetve fogva tartása miatt gátolt? – szavazás mozgóurnával 

Amennyiben mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt gátolt, a szavazást megelőzően a jegyzőtől írásban kérhet mozgóurnát. 

A mozgóurna iránti kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező nevét, születési helyét, anyja nevét és személyi azonosítóját – az okmányaiban szereplő adatokkal megegyezően – és a kérelem indokát. 

Mozgóurnát a szavazás napján 15.00 óráig – szintén írásban – a szavazatszámláló bizottságtól kérhet. 

Ebben az esetben a szavazatszámláló bizottság két tagja fogja Önt felkeresni a mozgóurnával.

Kérelem mozgóurnával történő szavazáshoz - elektronikus kitöltés

(http://www.valasztas.hu/kerelmek-magyarorszagi-lakcimmel-rendelkezoknek).

Nyomtatvány letöltése

 

Hogyan szavazhat, ha a szavazás napján a lakóhelyétől eltérő településen tartózkodik? – átjelentkezés 

Ha a szavazás napján Magyarországon, de a lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör területén tartózkodik, átjelentkezésre irányuló kérelmet nyújthat be a lakcíme, tartózkodási helye szerinti helyi választási irodához. 

A kérelemnek legkésőbb április 6-án meg kell érkezni a választási irodához. A kérelem benyújtható személyesen (Érd, Alsó u. 3. fsz. 2.), levélben (2031 Érd, Postafiók 31.), vagy elektronikusan a www.valasztas.hu oldalon keresztül (http://www.valasztas.hu/kerelmek-magyarorszagi-lakcimmel-rendelkezoknek). 

A helyi választási iroda a kérelem alapján törli a választópolgárt a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékből, és egyidejűleg felveszi az általa megjelölt település kijelölt szavazókörének névjegyzékébe. Erről a választópolgárt – a kérelemben megjelölt módon – értesíti.

Az átjelentkező választópolgár a szavazás napján az Értesítőn szereplő szavazókörben adhatja le szavazatát. 

Átjelentkezők szavazására kijelölt szavazókör Érden – 5. számú szavazókör, dr. Romics László Egészségügyi Intézmény – Felső u. 39-41.

Átjelentkezési kérelem letöltése (papír alapú)  

 

Hogyan szavazhat, ha a szavazás napján külföldön tartózkodik? - szavazás külképviseleten 

Ha Ön magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár, azonban a szavazás napján külföldön tartózkodik, lehetősége van arra, hogy valamelyik külképviseleten (diplomáciai és konzuli képviseleten) adja le szavazatát. 

A külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelemnek a szavazást megelőző nyolcadik napon, azaz március 31-én 16.00 óráig be kell érkeznie a Helyi Választási Irodához. 

A kérelem benyújtható személyesen (Érd, Alsó u. 3. fsz. 2.), levélben (2031 Érd, Postafiók 31.), vagy elektronikusan a www.valasztas.hu oldalon keresztül (http://www.valasztas.hu/kerelmek-magyarorszagi-lakcimmel-rendelkezoknek). 

A Helyi Választási Iroda – a kérelemben megjelölt módon – értesíti Önt a külképviseleti névjegyzékbe vételről, a szavazás pontos helyéről (nagykövetség vagy konzulátus pontos címe), és a szavazás idejéről.

Kérelem-nyomtatvány letöltése

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA