NAPIRENDI JAVASLAT:

 1. Javaslat kifogás elbírálására