A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 17. § (1) bekezdés a) pontja szerint a szavazatszámláló bizottságnak csak a településen lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgárlehet tagja.

Fentiek értelmében a szavazatszámláló bizottság választott tagja lehet minden, a központi névjegyzékben szereplő, Érd Megyei Jogú Városban lakcímmel rendelkező választópolgár, akivel szemben a Ve. 18. § (1) és (2) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi okok egyike sem áll fenn.

A Ve. 33. § (3) bekezdés a) pontja értelmében a szavazatszámláló bizottság választott tagjának megbízatása a következő általános választásra megválasztott választási bizottság alakuló üléséig tart.

A szavazatszámláló bizottság választott tagját a jegyző javaslatára a Közgyűlés választja meg.

Kérem, hogy aki az ismertetett feltételek alapján szívesen részt venne a választások helyi lebonyolításában, Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában (Polgármesteri Hivatal 2030 Érd, Alsó u. 1. I. emelet 111. szoba) működő Helyi Választási Irodán legkésőbb

2018. január 31.  napjáig

szíveskedjen személyesen, postai úton, vagy a szavazatszamlalo@erd.hu e-mail címen jelentkezni a jelentkezési lap és összeférhetetlenségi nyilatkozat kitöltésével (szkennelésével), mely a honlapról letölthető, illetve a Polgármesteri Hivatal főépületének portáján, továbbá az Ügyfélszolgálaton is átvehető. A kitöltött dokumentumok a Polgármesteri Hivatal főépületének portáján kihelyezett gyűjtődobozban is elhelyezhetőek.

Amennyiben további kérdése van, a  06/23/522-300/201. melléken, vagy a 06/23/522-374 telefonszámon állunk szíves rendelkezésére!

Jelentkezését előre is köszönjük!

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

HVI vezető 

 Jelentkezési lap letöltése