Választási Bizottság

feladatai

Választási Iroda

feladatai

Határidő, határnap

 

 

Átjelentkezési kérelmet az a választópolgár nyújthat be, aki június 26-án és az átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkezik

 

NVB, TVB: Jelölő szervezetek nyilvántartásba vétele

 

július 26. – szeptember 1.

 

Ajánlások számának megállapítása (Ve. 307/E § (1) bek.)

Ehhez: választópolgárok számát a központi névjegyzék alapján kell megállapítani (Ve. 307/E. § (2) bek.) (augusztus 7-ei adatok alapján)

augusztus 8.

 

 

Szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelem benyújtása (Ve. 110. (2) bek.)

augusztus 8-tól

 

NVI értesítő küldése

augusztus 23-ig

Választási kampány

(Ve. 139. §)

 

 

augusztus 24-től – október 13. 19 óra

 

Ajánlóívek átadása a jelölő szervezetek, független jelöltek részére (Ve. 121. § (2) bek)

augusztus 24-től

(SZOMBAT)

 

HVB 3 tagjának és legalább 2 póttagjának megválasztása

szeptember 1. 16 óra

 

Jelölő szervezet kérésére nemzetiségi adatok átadása

szeptember 8.

Egyéni választókerületi jelölt, polgármesterjelölt bejelentése (Ve. 307/G § (1) bek.)

 

szeptember 9. 16 óra

Jelöltek sorrendjének sorsolása (Ve. 160. § (2) bek.)

 

szeptember 9. 16 óra után

Kompenzációs lista bejelentése

 

szeptember 10. 16 óra

Jelölő szervezet listát, listán szereplő jelölt jelölésének visszavonása (Ve. 130 § (3) bek.)

 

szeptember 10. 16 óra

 

 

 

 

Ajánlóívek visszahozása

szeptember 10. 16 óra

 

Nemzetiségi névjegyzéki kérelmek benyújtása, hogy az önkormányzati választásra is kiterjedjen

szeptember 27.

 

Jelölő szervezet kérésére nemzetiségi adatok átadása

szeptember 30.

 

Szavazóköri névjegyzékben Braille-írással ellátott szavazósablon biztosítása (Ve. 167. § (5) bek)

október 4. 16 óra

 

HVB megbízott tag bejelentése

október 4. 16 óra

 

Akadálymentes szavazóhelyiségben szavazás kérése

október 9. 16 óra

 

Átjelentkezésre irányuló kérelem benyújtása, a kérelem visszavonása (Ve. 307/A. § (2), (4) bek)

október 9. 16 óra

 

a) Levélben vagy e-mailben

október 9. 16 óra

 

b) Személyesen vagy elektronikus azonosítással

október 11. 16 óra

 

A választópolgárt vissza kell venni a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébe, ha legkésőbb október 11-én tartózkodási helyét megszünteti (Ve. 307/B. § (2) bek)

október 11.

 

Mozgóurna kérelem beérkezése a HVI-hez (Ve. 103. § (2) bek)

 

 

a) Levélben vagy e-mailben

október 9. 16 óra

 

b) Személyesen vagy elektronikus azonosítással

október 11. 16 óra

 

c) Ezt követően elektronikus azonosítással legkésőbb

október 13. 12 óra

SZSZB: választás napján érkezett mozgóurna kérelmek benyújtása (Ve. 103. § (2) bek)

 

október 13. 12 óra

 

SZSZB-k kiegészítése, ha szükséges – átjelentkező választópolgárok vagy a mozgóurnát igénylő választópolgárok száma azt indokolja (Ve. 24. § (3) bek)

 

október 10.

 

 

 

 

ha SZSZB kiegészül, jelölő szervezet értesítése további tagokat bízhat meg

október 11. 16 óra

 

Névjegyzék, mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének zárása (NVI! Ve. 106. § (1) bek.)

október 11. 16 óra

 

Névjegyzék nyomtatása (Ve. 106. § (2) bek)

október 12-ig

 

Szavazóköri névjegyzék, szavazólapok, egyéb választási kellékek átadása az SZSZB elnöke részére (Ve. 164. § (1) bek)

 

október 12.

Választási gyűlés tilalma (Ve. 145. § (2) bek) + politikai reklámok tilalma (Ve. 147. § (4a) bek)

 

október 13.

 

Választás napja

Szavazásnapi teendők ellátása

október 13.

 

 

Adatszolgáltatás (szavazóköri névjegyzék) adatainak megsemmisítéséről (október 13.) készült jegyzőkönyv átvétele a jelölő szervezettől (Ve. 155. § (2) bek)

 

 

október 16. 16 óra

 

Jegyzőkönyvek egy példánya megtekinthető a választási irodában (Ve. 204.§)

október 16. 16.00 óráig

 

Munkáltató bér- és járulékok megtérítésére vonatkozó kérelem benyújtása

október 18. 16 óra

 

Plakáteltávolítás (Ve. 144. § (7) bek.)

november 12.

16 óráig

 

Szavazólapok megőrzése (Ve. 205. § (1) bek.)

2020. január 11.

 

Jegyzőkönyvek átadása a levéltárnak (Ve. 205.§ (2) bek.)

 

2020. január 11. után

 

Ajánlóívek megsemmisítése (Ve. 128. §)

 

2020. január 13.

 

 

 

Választási iratok megsemmisítése (kivétel jkv.)

(kinyomtatott szavazóköri névjegyzék, mozgóurnát igénylő választópolgárok kinyomtatott jegyzéke Ve. 109. § (1) bek.)

 2020. január 13.