Választási Bizottság

feladatai

Választási Iroda

feladatai

Határidő, határnap

 

 

Szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelem benyújtása (Ve. 110. (2) bek.)

augusztus 8-tól

 

NVI értesítő küldése – aki augusztus 7-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel (Ve. 315. §)

augusztus 23-ig

Választási kampány

(Ve. 139. §)

 

 

augusztus 24-től – október 13. 19 óra

 

Ajánlóívek átadása az igénylő vagy jelöltként indulni szándékozó választópolgár részére (Ve. 121. § (2) bek)

augusztus 24-től

(SZOMBAT)

 

HVB 3 tagjának és legalább 2 póttagjának megválasztása

szeptember 1. 16 óra

 

Jelölő szervezet kérésére az ajánlóívek átadásával egyidejűleg nemzetiségi választópolgárok nevének és lakcímének kiadása ajánlások gyűjtése céljából (Ve. 317. § (2) bek)

szeptember 8. 16 óra

 

 

Települési nemzetiségi önkormányzati jelölt bejelentése (Ve. 318. § (1) bek)

szeptember 9. 16 óra

Jelöltek sorrendjének sorsolása (Ve. 160. § (2) bek.)

 

szeptember 9. 16 óra után

NVB, TVB-hez: a területi és az országos nemzetiségi önkormányzati választáson állított lista bejelentése (Ve. 319. § (1) bek.)

 

szeptember 10. 16 óra

 

Ajánlóívek visszahozása

szeptember 10. 16 óra

 

Nemzetiségi szavazóköri névjegyzéki kérelmek benyújtása, hogy az önkormányzati választásra is kiterjedjen (Ve. 315. §)

szeptember 27. 16 óra

 

Jelölő szervezet kérésére a nemzetiségi választópolgárok nevének és lakcímének kiadása közvetlen politikai kampány céljából

 

szeptember 30. 16 óra

 

 

 

 

 

Szavazóköri névjegyzékben Braille-írással ellátott szavazósablon biztosítása (Ve. 167. § (5) bek)

október 4. 16 óra

 

Választási Bizottságba megfigyelő bejelentése (Ve. 30. § (2) bek. és 311. § (2a) bek)

október 4. 16 óra

 

Mozgóurna kérelem beérkezése a HVI-hez (Ve. 103. § (2) bek)

 

 

a) Levélben vagy e-mailben

október 9. 16 óra

 

b) Személyesen vagy elektronikus azonosítással

október 11. 16 óra

 

c) Ezt követően elektronikus azonosítással legkésőbb

október 13. 12 óra

SZSZB-hez: választás napján érkezett mozgóurna kérelmek benyújtása (Ve. 103. § (2) bek)

 

október 13. 12 óra

 

szavazóköri névjegyzékből a választópolgár nemzetiségi adatát törölni kell, ha a választópolgár kérelmére a választópolgár nemzetiséghez tartozást a választási iroda törli a központi névjegyzékből (Ve. 314. § (2) bek)

október 11.

 

Névjegyzék, mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének zárása (NVI! Ve. 106. § (1) bek.)

október 11. 16 óra

 

Nemzetiségi szavazóköri névjegyzékek nyomtatása (Ve. 106. § (2) bek)

október 12-ig

 

Szavazóköri névjegyzékek, szavazólapok, egyéb választási kellékek átadása az SZSZB elnöke részére (Ve. 164. § (1) bek)

 

 

október 12.

Választási gyűlés tilalma (Ve. 145. § (2) bek) + politikai reklámok tilalma (Ve. 147. § (4a) bek)

 

október 13.

 

Választás napja

Szavazásnapi teendők ellátása

 

október 13.

 

 

jegyzőkönyvek TVI-hez való eljuttatása (Ve. 329. § (1) bek)

október 14. 10 óra

 

 

 

 

 

Adatszolgáltatás (jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet) adatainak megsemmisítéséről (október 13.) készült jegyzőkönyv átvétele a jelölő szervezettől (Ve. 155. § (2) bek és Ve. 317. § (3) bek)

 

 

október 16. 16 óra

 

Jegyzőkönyvek egy példánya megtekinthető a választási irodában (Ve. 204.§)

október 16. 16.00 óráig

 

Munkáltató bér- és járulékok megtérítésére vonatkozó kérelem benyújtása

október 18. 16 óra

 

Plakáteltávolítás (Ve. 144. § (7) bek.)

november 12.

16 óráig

 

Szavazólapok megőrzése (Ve. 205. § (1) bek.)

2020. január 11-ig

 

Jegyzőkönyvek átadása a levéltárnak (Ve. 205.§ (2) bek.)

 

2020. január 11. után

 

Nemzetközi megfigyelő nyilvántartásból való törlése

 

2020. január 13.

 

Ajánlóívek megsemmisítése (Ve. 128. §)

 

 

 

 

Választási iratok megsemmisítése (kivétel jkv.)

(kinyomtatott nemzetiségi szavazóköri névjegyzékek, mozgóurnát igénylő választópolgárok kinyomtatott jegyzéke Ve. 109. § (1) bek.)

nemzetiségi szavazóköri névjegyzékek és mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének adatainak törlése

 2020. január 13.