NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 

1., Javaslat jelöltek nyilvántartásba vételére

2., Javaslat kompenzációs listanyilvántartásba vételére

3., Javaslat kifogások elbírálására