A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/E. §  alapján, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 9. § (1) és (3) bekezdésének megfelelően, az Érd Megyei Jogú Város választókerületeiben a jelöltállításhoz szükséges ajánlások számát a következők szerint állapítom meg:

 

1. Az egyéni választókerületi jelölt állításához az alábbi számú választópolgár ajánlása szükséges:

 

 

Választókerület

sorszáma

Szavazókörök

sorszáma

Választópolgárok száma – 2019. augusztus 7-én

Jelöltállításhoz szükséges ajánlások száma

1.

1., 2., 3. 4.

4326

44

2.

5., 6., 7., 8.

4351

44

3.

9., 10., 11., 12.

4513

46

4.

13., 14., 15., 16.

4407

45

5.

17., 18., 19., 20.

4794

48

6.

21., 22., 23., 24.

4256

43

7.

25., 26., 27., 28.

4809

49

8.

29., 30., 31., 32.

4437

45

9.

33., 34., 35., 36.

4814

49

10.

37., 38., 39., 40.

4630

47

11.

41., 42., 43., 44.

4539

46

12.

45., 46., 47., 48.

5088

51

 

2. A polgármesterjelölt állításához 300 fő választópolgár ajánlása szükséges.

 

A Ve. 307/E. § szerint

 „(1) Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője, a főpolgármester-jelölt, valamint a megyei lista állításához szükséges ajánlások számát a területi választási iroda vezetője állapítja meg a szavazást megelőző hatvanhatodik napon.

(2) A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek szavazást megelőző hatvanhetedik napi adatai alapján kell megállapítani.

(3) A szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.”

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. tv. 9. § (1) és (3) bekezdése szerint:

„(1) Egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.”

„(3) Polgármesterjelölt az, akit

a) a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a,

b) a 10 000 lakost meghaladó, de 100 000 vagy annál kevesebb lakosú település esetén legalább 300 választópolgár,

c) a 100 000-nél több lakosú település esetén legalább 500 választópolgár

jelöltnek ajánlott.”

 

A központi névjegyzék 2019. augusztus 7. napi adatai alapján Érd Megyei Jogú Városban a választópolgárok száma 54 964 fő volt.

 

 

Érd, 2019. augusztus 8.

 

 

 

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet