A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 56. § (2) és (3) bekezdései, valamint a 242. § (2) bekezdése alapján, a Nektv. 1. számú mellékletében felsorolt 13 nemzetiség esetében – a 183/2019. számú határozatával – 2019. október 13. napjára kitűzte a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását, és egyidejűleg meghatározta a jelöltállításhoz szükséges ajánlások számát.

 

Érd Megyei Jogú Városban a következő nemzetiségek esetében kerülhet sor települési nemzetiségi önkormányzat választására: görög, horvát, lengyel, német, roma, román, szerb, szlovák és ukrán nemzetiség.

 

A jelöltállításhoz szükséges ajánlások számát az alábbi táblázat tartalmazza:

 

Nemzetiség

választópolgárok száma a kitűzéskor

szükséges ajánlások száma

megválasztható képviselők száma

görög

53

5

3

horvát

85

5

3

lengyel

12

5

3

német

396

20

5

roma

385

20

5

román

12

5

3

szerb

8

5

3

szlovák

6

5

3

ukrán

5

5

3

 

 

A települési nemzetiségi önkormányzati jelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII. 30.) IM rendelet 5. § (1) bekezdésének j) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva tettem közzé.

 

 

Érd, 2019. augusztus 8.

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet