A Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási Bizottsága - a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 160. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva - az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán bejelentett jelöltek sorrendjének sorsolással történő meghatározása tárgyában meghozta az alábbi

 

határozatot:

 

A Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán Pest Megye 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületében a bejelentett jelöltek sorrendjét sorsolással a következők szerint határozza meg:

 

Sorszám

Név

Jelölő szervezet/független jelölés

1.

Dr. Asztalos Éva

Független jelölt

2.

Maszárik Patrik

Normális Élet Pártja

 3.

Ignáth Kitti

Magyar Kétfarkú Kutya Párt

4.

Csott Károly

Mi Hazánk Mozgalom

5.

Dr. Bősz Anett

Demokratikus Koalíció, Jobbik Magyarországért Mozgalom, Momentum Mozgalom, Magyar Szocialista Párt, LMP - Magyarország Zöld Pártja. Párbeszéd Magyarországért Párt

6.

Dr. Aradszki András

FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata Néppárt

7.

Váradi Valentin

Megoldás Mozgalom

 

A sorsolás ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható.

 

I N D O K O L Á S

 

A Ve. 160. § (1) - (2) bekezdése szerint a szavazólapon a jelöltek, illetve a listák a választási bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek. A választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák - annak a jelöltnek vagy listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították - sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve listák bejelentésére rendelkezésre álló határnapon, 16 óra után végzi el.

 

A Ve. 252. § (1) bekezdése alapján az országgyűlési választásokon az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harminchetedik napon kell bejelenteni.

A 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazási eljárások határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 1/2022. (I.11.) IM rendelet 23. §-a alapján az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb 2022. február 25-én 16.00 óráig kell bejelenteni.

 

Pest Megye 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága 2022. február 25. napján 17:30 órától megtartott ülésén a bejelentett jelöltek sorrendjét sorsolással a rendelkező részben foglaltak szerint határozta meg.

A sorsolás elleni önálló jogorvoslatot a Ve. 239. §-a zárja ki. A határozat az idézett jogszabályhelyeken túl a Ve. 44. § (1) bekezdésén és 46. §-án alapul.

 

Érd, 2022. február 25.

 

 

 

Dr. Keviczki István

 

  elnök