A Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (továbbiakban: Választási Bizottság) a 2022. évi országgyűlési képviselő választás egyéni választókerületi eredményét – a határozat mellékletét képező jegyzőkönyv alapján – az alábbiak szerint állapítja meg:

 

A Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület képviselője dr. Aradszki András, a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek jelöltje lett.

 

Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett, de a Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (2030 Érd, Alsó u. 1.) személyesen, levélben, telefaxon a 06-23/522-363-as faxszámra vagy elektronikus levélben a valasztas@erd.hu elektronikus címre előterjesztett illetékmentes fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (legkésőbb 2022. április 12. napján 16.00 óráig) a Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz megérkezzen. 

 

I N D O K O L Á S

 

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 4. § (1) bekezdése szerint minden egyéni választókerületben egy országgyűlési képviselő választható. Ugyanezen törvény 13. §-a alapján az egyéni választókerületben az a jelölt lesz országgyűlési képviselő, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 294. § (2) bekezdése szerint a választási bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján, legkésőbb a szavazást követő hatodik napon megállapítja a választás egyéni választókerületi eredményét.

A Választási Bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek eredményeinek összevetését követően megállapította a Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület eredményét.

 

Tekintettel arra, hogy dr. Aradszki András, a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek jelöltje kapta a legtöbb érvényes szavazatot, ezért a Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

 

A határozat egyéb rendelkezései a Ve. 46. §-án, 48. §-án, 49. §-án, 200. §-án, 294. § (2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve.  221. §-án, 223-227. §-ain, a 241. §-án és a 297. § (3) bekezdés b) pontján alapul.

 

Érd, 2022. április 9.

 

 

dr. Kiss Szabolcs

 

elnökhelyettes