NAPIRENDI JAVASLAT

 

  1. Javaslat kifogások elbírálására
  2. Egyéni választókerületi eredmény megállapítása

 

 

Érd, 2022. április 06.

 

                                                       

 

Dr. Keviczki István s.k.

   elnök