NAPIRENDI JAVASLAT

 

  • Javaslat jelöltek nyilvántartásba vételére
  • Javaslat az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán bejelentett jelöltek sorrendjének sorsolással történő meghatározására

 

 

 

Érd, 2022. február 24.

 

                                                       

 

Dr. Keviczki István s.k.

   elnök