NAPIRENDI JAVASLAT

 

  • Javaslat ajánlóív átadásának elmulasztása miatti bírság kiszabására

 

 

Érd, 2022. február 28.

 

                                                       

 

Dr. Keviczki István s.k.

   elnök