NAPIRENDI JAVASLAT

 

  1. Javaslat kifogás elbírálására
  2. Javaslat feljelentés megtételére

 

 

 

Érd, 2022. március 21.

 

                                                       

 

Dr. Keviczki István s.k.

   elnök