Amennyiben van magyarországi lakcíme:

Az országgyűlési választásokon és az országos népszavazáson szavazhat másik szavazókörben. Az ország bármely, szabadon választott településének kijelölt szavazókörében leadhatja szavazatát átjelentkezési kérelmet benyújtva online vagy papír alapon.

Szavazhat külképviseleten, azaz kérheti külképviseleti névjegyzékbe vételét, amennyiben szavazatát a külföldi magyar nagykövetségek, konzulátusok valamelyikén kívánja leadni.

 

Nincs magyarországi lakcíme, külhoni magyar állampolgárként - választási regisztrációját követően - szavazatát az önnek megküldött szavazási levélcsomagban leírtak szerint adhatja le az országgyűlési általános választáson és az országos népszavazáson.

 

Fő szabályként a választásokon elsődlegesen a lakcíme szerinti szavazókörben szavazhat. A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok részére a Nemzeti Választási Iroda 2022. február 11-ig megküldi az értesítőt. Az értesítő tartalmazza a választópolgár adatait (nemzetiségi adatát), annak a szavazókörnek a címét, ahol szavazhat, valamint további választási információkat. Amennyiben az értesítőt fenti határidőig nem kapja meg, a lakóhelye szerinti helyi választási irodától igényelheti azt.

 

A névjegyzékekhez kapcsolódó kérelmekre vonatkozó információ, nyomtatványok megtalálhatók, benyújthatók a Nemzeti Választási Iroda honlapján.

https://www.valasztas.hu/ugyintezes

 

Az egyes választástípusokhoz kapcsolódóan azonban különböző lehetőségei vannak, ha máshol (másik szavazókörben) kíván szavazni, illetve amennyiben fogyatékossággal él vagy mozgásában korlátozott.

 

A kérelmek benyújthatóak:

- elektronikus úton elektronikus (ügyfélkapus) azonosítással vagy azonosítás nélkül a www.valasztas.hu honlapon aFőoldal/Választópolgároknak/Ügyintézés/Kérelmek magyarországi lakcímmel rendelkezőknek/

- levélben a lakóhely szerinti választási irodára történő megküldéssel,

- személyes benyújtással ügyfélfogadási időben a lakóhely szerinti választási irodán (érdi lakóhely esetén: POLGÁROK HÁZA 2030 Érd, Alsó u. 3. I. emelet 106. és 107. szoba).

 

A névjegyzékekkel kapcsolatos kérelmekre vonatkozó információk

 

A kérelmek benyújtására megadott határidő a www.valasztas.hu oldalon az Országgyűlési választás 2022/Választási információk/Határidők, határnapok címszó alatt, az alábbi linken

https://vtr.valasztas.hu/ogy2022/valasztasi-informaciok/hataridok?tab=1

megtalálható.

 

A kérelmet elbíráló választási iroda akkor adhat helyt a kérelemnek, ha a választópolgárnak a kérelemben szereplő adatai megegyeznek a nyilvántartásban szereplő adatokkal.

Az átjelentkezési kérelem benyújtásának általános szabályai

Ha Ön a szavazás napján Magyarországon, azonban bejelentett lakóhelyétől eltérő településen, budapesti kerületben (vagy ugyanazon a településen, de a lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör területén) fog tartózkodni, átjelentkezéssel szavazhat.

Fontos!A kérelemben feltüntetett adatainak meg kell egyezniük az Ön lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.

 

Figyelem!Minden településen csak egyetlen szavazókört jelölnek ki az átjelentkezéssel szavazók részére.

(Érden átjelentkezéssel szavazni az 5. számú szavazókörben, a Dr. Romics László Egészségügyi Intézményben Érd, Felső u. 39-41. szám alatt lehet.)

 

Átjelentkezés esetén is igényelhet mozgóurnát abban az esetben, ha egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartás miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben.

 

Átjelentkezésre irányuló kérelem benyújtására, a kérelem módosítására vagy visszavonására levélben és online azonosítás nélkül március 25-én 16.00 óráig van lehetőség.

 

Az átjelentkezéssel kapcsolatban bővebben tájékozódhat, illetve a nyomtatványok benyújtására, letöltésére a https://www.valasztas.hu/atjelentkezesi-kerelem-benyujtasa

is lehetőség van.

 

Mozgóurna igénylése

Ha Ön a szavazás napján nem tud megjelenni a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben, mert egészségi állapota (pl. kórházban van), fogyatékossága vagy fogva tartása (pl. előzetes letartóztatás, szabadságvesztés) ebben megakadályozza, mozgóurnát kérhet. A törvény kizárólag a fenti esetekben engedi meg a mozgóurna igénybevételét, más indokokra tekintettel (pl. munkahelyi elfoglaltság) nem vehető igénybe.

 

A mozgóurna iránti kérelem benyújtásának szabályai, nyomtatványok megtalálhatóak a https://www.valasztas.hu/mozgourna-igenylese linken.

 

A mozgóurna iránti kérelmet a helyi választási irodához levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbbmárcius 30-án 16:00 óráigkell benyújtani.

 

A mozgóurna iránti kérelmet a helyi választási irodához személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton a szavazást megelőző második napig, azaz április 1-jén 16:00 óráig kell benyújtani.

 

A mozgóurna iránti kérelemneklegkésőbb a szavazást megelőző 2. napon, április 1-jén 16:00 óráig kell megérkeznie ahhoz a Helyi Választási Irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel, vagy a szavazás napján, április 3-án legkésőbb 12 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz.

 

A látássérült választópolgárnak lehetősége van arra, hogy legkésőbb március 25-én 16:00 óráig igényelje a Braille-írással ellátott szavazósablont.

 

A mozgássérült választópolgár legkésőbb március 30-án 16:00 óráig igényelheti, hogy  akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson.

 

 

Külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelem benyújtása

 

Ha Ön magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár, azonban a szavazás napján külföldön tartózkodik, lehetősége van arra, hogy valamelyik külképviseleten (nagykövetségen vagy konzulátuson) adja le szavazatát. Azokról a külképviseletekről, ahol a szavazás lehetséges, valamint a szavazás idejéről az adott választás oldalán tájékozódhat, az alábbi linken.

https://vtr.valasztas.hu/ogy2022/valasztasi-informaciok/kulkepviseletek-listaja?tab=list

 

Figyelem! A kérelemben feltüntetett személyes adatainak meg kell egyezniük az Ön lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.

 

A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelemnek legkésőbb a szavazást megelőző 9. napon, azaz március 25-én 16:00 óráig kell megérkeznie.

A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb a magyarországi szavazást megelőző negyedik napon, március 30-án 16:00 óráig kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből.

 

A nemzetiségi szavazásról

 

Az értesítő, valamint a szavazóköri névjegyzék tartalmazza a választópolgár nemzetiségének megjelölését, ha az országgyűlési képviselők választásának névjegyzékére is kiterjedő hatállyal szerepel nemzetiségi választópolgárként a központi névjegyzékben.

 

A választópolgár kérheti nemzetiségi adatának törlését a szavazóköri névjegyzékből

- személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2022. április 1-jén 16.00 óráig,

- levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2022. március 30-án 16.00 óráig beérkezett kérelme alapján

Magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgároknak

Magyarország határain kívül élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező nagykorú magyar állampolgárok is élhetnek választójogukkal az országgyűlési képviselők választásán és az országos népszavazáson.

Ahhoz azonban, hogy választójogukkal élni tudjanak, a Nemzeti Választási Iroda általi névjegyzékbe vétel, regisztráció szükséges. További tudnivalók és nyomtatványok a https://www.valasztas.hu/kerelmek-magyarorszagi-lakcimmel-nem-rendelkezoknek linken érhetőek el. Az szavazhat levélben, akinek regisztrációs kérelme legkésőbb a szavazást megelőző 25. napon beérkezik az NVI-hez.

 

Helyi Választási Iroda