Hány évre választják a nemzetiségi önkormányzatokat?

A korábbiaktól eltérően a nemzetiségi önkormányzatokat öt évre választják.

 

Hogyan működik a helyi, területi és országos nemzetiségi választás?

Az októberi 12-i nemzetiségi választások újdonsága, hogy egyszerre tartják a helyi, a területi és az országos nemzetiségi önkormányzati választást. A települési nemzetiségi önkormányzatokhoz hasonlóan már a megyei/fővárosi és az országos nemzetiségi önkormányzatokat is közvetlenül választják, vagyis megszűnik a korábbi elektori rendszer.

A területi és az országos nemzetiségi listákra azok a nemzetiségiként regisztrált választópolgárok is szavazhatnak, akik olyan településen élnek, ahol – mivel nem vallották magukat legalább 25-en az adott nemzetiséghez tartozónak – a települési választást nem lehet kitűzni.

 

Hány tagúak a települési nemzetiségi önkormányzatok?

A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők száma

· három fő, ha a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a választás kitűzésének napján (július 29-én) a településen kevesebb mint száz fő,

· négy fő, ha a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a választás kitűzésének napján (július 29-én) a településen legalább száz fő.

 

Hány tagúak a megyei és a fővárosi nemzetiségi önkormányzatok?

Hét főből áll a megyei, illetve a fővárosi nemzetiségi önkormányzat.

 

Hány tagúak az országos nemzetiségi önkormányzatok?

Az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők száma

· tizenöt fő, ha a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a választás kitűzésének napján nem több mint ötezer (vagyis ilyen a bolgár, a görög, a lengyel, az örmény, a román, a ruszin, a szerb, a szlovén és az ukrán országos önkormányzat),

· huszonhárom fő, ha a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a választás kitűzésének napján több mint ötezer (vagyis ilyen a horvát és a szlovák országos önkormányzat),

· harmincegy fő, ha a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a választás kitűzésének napján több mint tízezer,

· harminckilenc fő, ha a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a választás kitűzésének napján több mint huszonötezer (vagyis ilyen a német országos önkormányzat),

· negyvenhét fő, ha a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a választás kitűzésének napján több mint ötvenezer (vagyis ilyen a roma országos önkormányzat).

 

Hol lehet szavazni a nemzetiségi önkormányzatokra?

A szavazókör pontos címét a megküldött értesítő tartalmazza.

Ahol legalább egy nemzetiség települési önkormányzati választását kitűzték, ott egy külön létrehozott nemzetiségi szavazóhelyiségben lehet szavazni. Ahol a településen nem tűztek ki települési nemzetiségi önkormányzati választást, ott a helyi választási bizottság előtt lehet szavazni a területi (megyei, fővárosi), illetve országos nemzetiségi önkormányzatokra.

 

Lesznek-e akadálymentesített nemzetiségi szavazókörök?

A nemzetiségi szavazóhelyiséget úgy kell kialakítani, hogy a fogyatékossággal élő választópolgárok számára akadálymentes legyen.

 

Milyen nyelven készül a nemzetiségi szavazólap?

A szavazólap két nyelven készül: magyarul és az adott nemzetiség nyelvén.

 

A nemzetiségi választópolgár hány jelöltre szavazhat?

A nemzetiségi választópolgár a települési önkormányzati választáson legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, amennyi képviselő a településen választható (három vagy négy, a regisztrált nemzetiségi választópolgárok számától függően).

A területi, ill. országos nemzetiségi önkormányzati választáson érvényesen egy listára lehet szavazni.

 

Van-e bejutási küszöb a nemzetiségi listák esetében?

Igen, a parlamenti választáshoz hasonlóan a bejutási küszöb az egyedül induló jelölőszervetek esetében 5%, két jelölőszervezet közös indulása esetén 10%, kettőnél több jelölőszervezet közös indulása esetén 15%.

 

Lehet-e levélben vagy meghatalmazással szavazni?
Nem. Szavazni kizárólag személyesen lehet.

 

Lehet-e külképviseleten (Magyarország nagykövetségein és főkonzulátusain) szavazni?

A nemzetiségi önkormányzati választás alkalmával a hatályos jogszabályok nem teszik lehetővé a külképviseleten való szavazást.

 

Ha a szavazás napján nem a lakóhelyemen tartózkodom, hogyan tudok szavazni?

A nemzetiségi önkormányzati választáson mindenki csak a saját lakóhelye szerinti szavazókörben szavazhat. Aki azonban a lakóhelye mellett bejelentett tartózkodási hellyel (korábbi nevén ideiglenes lakcím) is rendelkezik, az választhat, hogy melyik településen szeretne részt venni a választáson. Ha úgy dönt, hogy a tartózkodási helyén akar szavazni, akkor kérheti átjelentkezését a lakcíme szerinti választási irodától. Átjelentkezni október 10. 16 óráig kizárólag a választás kitűzését megelőzően legalább harminc nappal (vagyis június 29-ig) létesített tartózkodási helyre lehet azzal a feltétellel, hogy a tartózkodási hely érvényessége legalább a szavazás napjáig tart. Az átjelentkezés a nemzetiségi választásra a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására együtt történik.

 

A nemzetiségi választáson is lehetőség van az adatletiltásra?

Igen, de ha nemzetiségi választópolgárként regisztrál a nemzetiségi választásokra, nemzetiségének országos önkormányzata az ajánlóívek átvételekor és a szavazás előtt 35 nappal mindenképpen megkapja az Ön nevét és lakcímét az ajánlásgyűjtés elősegítése érdekében.

 

Kapnak állami támogatást a nemzetiségi önkormányzati választáson induló jelöltek?

Nem, a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása során a jelöltek, jelölő szervezetek nem részesülnek kampánycélú költségvetési támogatásban.

 

forrás: www.valasztas.hu