Jelöltajánlás

Ahhoz, hogy valaki egyéni választókerületi jelölt lehessen, legalább 500 választópolgár érvényes ajánlását kell összegyűjteni.

Jelöltet ajánlani – az eddigiektől eltérően – az Önt felkereső ajánlást gyűjtő személyeknél lévő, a választási iroda bélyegzőlenyomatával hitelesített ajánlóív aláírásával lehet. Az ajánlóívet saját kezűleg kell aláírnia, adatait azonban (az okmányai, illetve az értesítő alapján) más is rávezetheti az ajánlóívre.

További változás, hogy egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, de egy jelöltet csak egyszer! Az ajánlás nem vonható vissza.

Az ajánlások gyűjtése 2010. március 3-ig tart.

Nem gyűjthető ajánlás

-      az ajánlást gyűjtő, illetve az ajánló munkahelyen munkaidőben vagy munkaviszonyból, illetőleg munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettség teljesítése közben,

-      a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatainak teljesítése közben,

-      tömegközlekedési eszközön,

-      állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében

-      felsőoktatási és köznevelési intézményben,

-      egészségügyi szolgáltató helyiségében.

Fontos szabály, hogy az ajánlásért nem kérhető és nem adható előny! A szabályok megsértésével gyűjtött ajánlás érvénytelen!

További információkért a Választási Irodához fordulhat: telefonon: 23/522-374, 522-300/211 mellék, E-mail: valasztas@erd.hu.

Választási Iroda