A választási bizottság megbízott tagja az lehet, aki az országgyűlési képviselők választásán jelöltként indulhat.

Az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság megbízott tagját a választási bizottság elnökénél, a szavazatszámláló bizottság megbízott tagjait a helyi választási iroda vezetőjénél kell bejelenteni (név, személyazonosító jel, lakcím feltüntetésével).

A Ve. 18. § (1) bekezdése értelmében a választási bizottságnak nem lehet tagja

-a köztársasági elnök, a háznagy, a képviselő, azalpolgármester, ajegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, valamint a jelölt.

A megbízott tagok bejelenthetők a Választási Irodán (2030 Érd, Alsó u.1.), részletes tájékoztatást az iroda munkatársai a 06-23-522-374-es, a 06-23-522-300/201 telefonszámon vagy személyesen adnak.

Választási Iroda

Letölthető dokumentumok a delegáláshoz:

Megbízólevél minta OEVB megbízott tagjának

Megbízólevél minta SZSZB megbízott tagjának

Bejelentés nyomtatvány minta SZSZB tagoknak (táblázat)