NAPIRENDI JAVASLAT:

 

  1. Javaslat Járvás Éva, Seres Mária Szövetségesei jelölő szervezet jelöltjének nyilvántartásba vételére

 

  1. Javaslat Varga Illés Levente, Lehet Más a Politika jelölő szervezet jelöltjének nyilvántartásba vételére

 

  1. Javaslat Lázár Andrea, Zöldek Pártja jelölő szervezet jelöltjének nyilvántartásba vételére

 

  1. Jegyzőkönyvi döntés ajánlóívek leadásáról

 

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat Járvás Éva, Seres Mária Szövetségesei jelölő szervezet jelöltjének nyilvántartásba vételére

 

Dr. Csigi Zsolt OEVB elnök: Elmondja, hogy 2014. február 28-án Járás Éva, a Seres Mária Szövetségesei jelöltje a 0146D0001-0120 sorszám alatti ajánlóíveit átadta az OEVI-nek, nyilvántartásba vétel céljából. A választási iroda az ajánlásokat ellenőrizte. Az érvényes ajánlások száma elérte a jelöltséghez szükséges számot.

 

 

Az 1. számú OEVB 3 igen szavazattal Járás Évát, a Seres Mária Szövetségesei jelöltjét nyilvántartásba vette, az alábbi határozatot hozta:

 

6/2014. (II. 28.) számú határozata

 

Járvás Éva, a Seres Mária Szövetségesei jelölő szervezet jelöltjének nyilvántartásba vételének tárgyában

 

 

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: Választási Bizottság) Járvás Éva, a Seres Mária Szövetségesei jelölő szervezet jelöltjének bejelentése alapján meghozta az alábbi

 

határozatot:

 

A Választási Bizottság Járvás Évát, a Seres Mária Szövetségesei jelölő szervezet Pest Megye 01. számú egyéni választókerületi jelöltjeként  

 

n y i l v á n t a r t á s b a   v e s z i.

 

Jelen határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett, de a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (2030 Érd, Alsó u. 1.) személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben előterjesztett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2014. március 03. 16.00. óra) a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz megérkezzen. 

 

I N D O K O L Á S

 

 

Járvás Éva jelöltet a Seres Mária Szövetségesei jelölő szervezet 2014. február hó 28. napján, törvényes határidőn belül a 0146D0001-0120 sorszám alatti ajánlóívek átadásával a Választási Bizottságnál nyilvántartásba vételre bejelentette.

 

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a továbbiakban: Választási Iroda) az ajánlóíveken összegyűjtött ajánlásokat a központi névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek adataival történő összevetés útján ellenőrizte.

 

Az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább ötszáz választópolgár ajánlása szükséges.

 

A Választási Iroda - tájékoztatása szerint - 604 db ajánlás tételes ellenőrzését elvégezte, ebből megállapította, hogy az érvényes ajánlások száma a jelöléshez szükséges számot eléri, így a további ajánlások tételes ellenőrzését – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 127.§ (2) bekezdésében foglaltak alkalmazásával – mellőzte.

 

Az ajánlások ellenőrzéséről kapott tájékoztatás alapján a Választási Bizottság megállapította, hogy a jelölt bejelentés a törvényes feltételeknek megfelelt, így Járvás Éva jelölt nyilvántartásba vétele a mai napon megtörtént.

 

A Választási Bizottság jelen határozatát a Ve. 46.§-a, 124-127. §-a, 132. §-a, valamint 252. § (2) bekezdése, valamint az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (továbbiakban Vjt.) 6.§-a alapján hozta. A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10.§-a, 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) és (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén, valamint a 297. § (2) b/ pontján alapul.

 

 

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat Varga Illés Levente, Lehet Más a Politika jelölő szervezet jelöltjének nyilvántartásba vételére

 

 

 

Dr. Csigi Zsolt OEVB elnök: Elmondja, hogy 2014. február 28-án Varga Illés Levente, a Lehet Más a Politika jelölő szervezet jelöltje a 0400G0001-0032, 0400G0035-0044, 0400G0048-0057, 0400G0059-0074, 0400G0076-0078 sorszám alatti ajánlóíveit átadta az OEVI-nek, nyilvántartásba vétel céljából. A választási iroda az ajánlásokat ellenőrizte. Az érvényes ajánlások száma elérte a jelöltséghez szükséges számot.

 

 

Az 1. számú OEVB 3 igen szavazattal Varga Illés Leventét, a Lehet Más a Politika jelölő szervezet jelöltjét nyilvántartásba vette, az alábbi határozatot hozta:

 

7/2014. (II. 28.) számú határozata

 

Varga Illés Levente, a Lehet Más a Politika jelölő szervezet jelöltjének nyilvántartásba vételének tárgyában

 

 

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: Választási Bizottság) Varga Illés Levente, a Lehet Más a Politika jelölő szervezet jelöltjének bejelentése alapján meghozta az alábbi

 

határozatot:

 

A Választási Bizottság Varga Illés Leventét a Lehet Más a Politika jelölő szervezet Pest Megye 01. számú egyéni választókerületi jelöltjeként  

 

n y i l v á n t a r t á s b a   v e s z i.

 

Jelen határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett, de a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (2030 Érd, Alsó u. 1.) személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben előterjesztett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2014. március 03. 16.00. óra) a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz megérkezzen. 

 

I N D O K O L Á S

 

 

Varga Illés Levente jelöltet a Lehet Más a Politika jelölő szervezet 2014. február hó 28. napján, törvényes határidőn belül a 0400G0001-0032, 0400G0035-0044, 0400G0048-0057, 0400G0059-0074, 0400G0076-0078 sorszám alatti ajánlóívek átadásával a Választási Bizottságnál nyilvántartásba vételre bejelentette.

 

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a továbbiakban: Választási Iroda) az ajánlóíveken összegyűjtött ajánlásokat a központi névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek adataival történő összevetés útján ellenőrizte.

 

Az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább ötszáz választópolgár ajánlása szükséges.

 

A Választási Iroda - tájékoztatása szerint - 598 db ajánlás tételes ellenőrzését elvégezte, ebből megállapította, hogy az érvényes ajánlások száma a jelöléshez szükséges számot eléri, így a további ajánlások tételes ellenőrzését – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 127.§ (2) bekezdésében foglaltak alkalmazásával – mellőzte.

 

Az ajánlások ellenőrzéséről kapott tájékoztatás alapján a Választási Bizottság megállapította, hogy a jelölt bejelentés a törvényes feltételeknek megfelelt, így Varga Illés Levente jelölt nyilvántartásba vétele a mai napon megtörtént.

 

A Választási Bizottság jelen határozatát a Ve. 46.§-a, 124-127. §-a, 132. §-a, valamint 252. § (2) bekezdése, valamint az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (továbbiakban Vjt.) 6.§-a alapján hozta. A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10.§-a, 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) és (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén, valamint a 297. § (2) b/ pontján alapul.

 

 

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat Lázár Andrea, Zöldek Pártja jelölő szervezet jelöltjének nyilvántartásba vételére

 

Dr. Csigi Zsolt OEVB elnök: Elmondja, hogy 2014. február 28-án Lázár Andrea, a Zöldek Pártja jelölő szervezet jelöltje a 2201G0002, 2201G0004-2201G0056, 2201G0058-2201G0062, 2201G0064-2201G0144, 2201G0147-2201G0148 sorszám alatti ajánlóíveit átadta az OEVI-nek, nyilvántartásba vétel céljából. A választási iroda az ajánlásokat ellenőrizte. Az érvényes ajánlások száma elérte a jelöltséghez szükséges számot.

 

 

Az 1. számú OEVB 4 igen szavazattal Lázár Andreát, a Zöldek Pártja jelölő szervezet jelöltjét nyilvántartásba vette, az alábbi határozatot hozta:

 

 

8/2014. (II. 28.) számú határozata

 

Lázár Andrea, a Zöldek Pártja jelölő szervezet jelöltjének nyilvántartásba vételének tárgyában

 

 

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: Választási Bizottság) Lázár Andrea a Zöldek Pártja jelölő szervezet jelöltjének bejelentése alapján meghozta az alábbi

 

határozatot:

 

A Választási Bizottság Lázár Andreát, a Zöldek Pártja jelölő szervezet Pest Megye 01. számú egyéni választókerületi jelöltjeként  

 

n y i l v á n t a r t á s b a   v e s z i.

 

Jelen határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett, de a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (2030 Érd, Alsó u. 1.) személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben előterjesztett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2014. március 03. 16.00. óra) a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz megérkezzen. 

 

I N D O K O L Á S

 

 

Lázár Andrea jelöltet a Zöldek Pártja jelölő szervezet 2014. február hó 28. napján, törvényes határidőn belül a 2201G0002, 2201G0004-2201G0056, 2201G0058-2201G0062, 2201G0064-2201G0144, 2201G0147-2201G0148 sorszám alatti ajánlóívek átadásával a Választási Bizottságnál nyilvántartásba vételre bejelentette.

 

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a továbbiakban: Választási Iroda) az ajánlóíveken összegyűjtött ajánlásokat a központi névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek adataival történő összevetés útján ellenőrizte.

 

Az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább ötszáz választópolgár ajánlása szükséges.

 

A Választási Iroda - tájékoztatása szerint - 674 db ajánlás tételes ellenőrzését elvégezte, ebből megállapította, hogy az érvényes ajánlások száma a jelöléshez szükséges számot eléri, így a további ajánlások tételes ellenőrzését – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 127.§ (2) bekezdésében foglaltak alkalmazásával – mellőzte.

 

Az ajánlások ellenőrzéséről kapott tájékoztatás alapján a Választási Bizottság megállapította, hogy a jelölt bejelentés a törvényes feltételeknek megfelelt, így Lázár Andrea jelölt nyilvántartásba vétele a mai napon megtörtént.

 

A Választási Bizottság jelen határozatát a Ve. 46.§-a, 124-127. §-a, 132. §-a, valamint 252. § (2) bekezdése, valamint az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (továbbiakban Vjt.) 6.§-a alapján hozta. A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10.§-a, 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) és (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén, valamint a 297. § (2) b/ pontján alapul.

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Jegyzőkönyvi döntés ajánlóívek leadásáról

 

 

Dr. Csigi Zsolt OEVB elnök: Elmondja, hogy a Magyar Szocialista Párt, Együtt – A Korszakváltók Pártja, Demokratikus Koalíció, Párbeszéd Magyarországért Párt, Magyar Liberális Párt jelölő szervezetek a rendelkezésükre bocsátott valamennyi ajánlóívet (0237K0001-0237K0200 sorszámig terjedően) átadták a választási irodának.

 

 

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 4 igen szavazattal meghozta 4. számú döntését az alábbiak szerint:

 

A Választási Bizottság a Választási Iroda tájékoztatása alapján megállapítja, hogy a Magyar Szocialista Párt, Együtt – A Korszakváltók Pártja, Demokratikus Koalíció, Párbeszéd Magyarországért Párt, Magyar Liberális Párt jelölő szervezetek – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 124. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a rendelkezésükre bocsátott valamennyi ajánlóívet (0237K0001-0237K0200 sorszámig terjedően) átadták a választási irodának.

 

 

 

Dr. Csigi Zsolt OEVB elnök: Elmondja, hogy az AQUILA Párt a rendelkezésére bocsátott valamennyi ajánlóívet (0167A0001-0167A0075 sorszámig terjedően) átadta a választási irodának.

 

 

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 4 igen szavazattal meghozta 5. számú döntését az alábbiak szerint:

 

A Választási Bizottság a Választási Iroda tájékoztatása alapján megállapítja, hogy az AQUILA Párt – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 124. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a rendelkezésére bocsátott valamennyi ajánlóívet (0167A0001-0167A0075 sorszámig terjedően) átadta a választási irodának.