NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1. Javaslat Turczer György, a Jólét és Szabadság Demokrata Közösség jelölő szervezet jelöltjének nyilvántartásba vételére

 

2. Javaslat Soczó Ildikó Mária, a Sportos és Egészséges Magyarországért Párt jelölő szervezet jelöltjének nyilvántartásba vételére

 

3. Javaslat Szekszer Bernadett Katalin, a Magyarországi Szociáldemokrata Párt jelölő szervezet jelöltjének nyilvántartásba vételére

 

4. Javaslat Halász Ajtony Zsombor, a Független Kisgazda- Földmunkás és Polgári Párt jelölő szervezet jelöltjének nyilvántartásba vételére

 

5. Javaslat Fekete Kornélia, az Elégedetlenek Pártja jelölő szervezet jelöltjének nyilvántartásba vételére

 

6. Javaslat Pacsuta Péter János, az Élőlánc Magyarországért jelölő szervezet jelöltjének nyilvántartásba vételére

 

7. Javaslat Rácz Róbert, a Negyedik Köztársaság Párt jelölő szervezet jelöltjének nyilvántartásba vételére

 

8. Javaslat Dombai Tamás, a Közösség a Társadalmi Igazságosságért Néppárt jelölő szervezet jelöltjének nyilvántartásba vételére

 

8. Javaslat Dombai Tamás, a Közösség a Társadalmi Igazságosságért Néppárt jelölő szervezet jelöltjének nyilvántartásba vételére

 

9. Javaslat Vadászi Nándor, a Szociáldemokrata Párt jelölő szervezet jelöltjének nyilvántartásba vételére

 

10. Javaslat Kékesi Gergő, a Magyar Keresztény Szociális Unió jelölő szervezet jelöltjének nyilvántartásba vételére

 

11. Javaslat Szabó Péter, a Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártja jelölő szervezet jelöltje nyilvántartásba vételének elutasításáról

 

12. Jónás-Erdész Katalin, a Kisgazdapár, Magyar Igazság és Élet Pártja jelölő szervezet jelöltje nyilvántartásba vételének elutasításáról

 

13. Nehéz Tünde Julianna, az Együtt 2014 jelölő szervezet jelöltje nyilvántartásba vételének elutasításáról

 

14. Jegyzőkönyvi döntések

 

15. Javaslat az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán bejelentett jelöltek sorrendjének sorsolással történő meghatározására

 

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat Turczer György, a Jólét és Szabadság Demokrata Közösség jelölő szervezet jelöltjének nyilvántartásba vételére

 

 

Dr. Csigi Zsolt OEVB elnök: Elmondja, hogy 2014. március 1-én Turczer György, a Jólét és Szabadság Demokrata Közösség jelölő szervezet jelöltje a 0358A0001-0100 sorszám alatti ajánlóíveit átadta az OEVI-nek, nyilvántartásba vétel céljából. A választási iroda az ajánlásokat ellenőrizte. Az érvényes ajánlások száma elérte a jelöltséghez szükséges számot.

 

 

Az 1. számú OEVB 5 igen szavazattal Turczer György, a Jólét és Szabadság Demokrata Közösség jelölő szervezet jelöltjét nyilvántartásba vette, az alábbi határozatot hozta:

 

9/2014. (III. 03.) számú határozata

 

Turczer György, a Jólét és Szabadság Demokrata Közösség jelölő szervezet jelöltjének nyilvántartásba vétele tárgyában

 

 

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: Választási Bizottság) Turczer György a Jólét és Szabadság Demokrata Közösség jelölő szervezet jelöltjének bejelentése alapján meghozta az alábbi

 

határozatot:

 

A Választási Bizottság Turczer Györgyöt, a Jólét és Szabadság Demokrata Közösség jelölő szervezet Pest Megye 01. számú egyéni választókerületi jelöltjeként  

 

n y i l v á n t a r t á s b a   v e s z i.

Jelen határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett, de a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (2030 Érd, Alsó u. 1.) személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben előterjesztett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2014. március 06. 16.00. óra) a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz megérkezzen. 

 

I N D O K O L Á S

 

 

Turczer György jelöltet a Jólét és Szabadság Demokrata Közösség jelölő szervezet 2014. március 01. napján, törvényes határidőn belül a 0358A0001-0100 sorszám alatti ajánlóívek átadásával a Választási Bizottságnál nyilvántartásba vételre bejelentette.

 

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a továbbiakban: Választási Iroda) az ajánlóíveken összegyűjtött ajánlásokat a központi névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek adataival történő összevetés útján ellenőrizte.

 

Az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább ötszáz választópolgár ajánlása szükséges.

 

A Választási Iroda - tájékoztatása szerint - 583 db ajánlás tételes ellenőrzését elvégezte, ebből megállapította, hogy az érvényes ajánlások száma a jelöléshez szükséges számot eléri, így a további ajánlások tételes ellenőrzését – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 127.§ (2) bekezdésében foglaltak alkalmazásával – mellőzte.

 

Az ajánlások ellenőrzéséről kapott tájékoztatás alapján a Választási Bizottság megállapította, hogy a jelölt bejelentés a törvényes feltételeknek megfelelt, így Turczer György jelölt nyilvántartásba vétele a mai napon megtörtént.

 

A Választási Bizottság jelen határozatát a Ve. 46.§-a, 124-127. §-a, 132. §-a, valamint 252. § (2) bekezdése, valamint az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (továbbiakban Vjt.) 6.§-a alapján hozta. A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10.§-a, 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) és (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén, valamint a 297. § (2) b/ pontján alapul.

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat Soczó Ildikó Mária, a Sportos és Egészséges Magyarországért Párt jelölő szervezet jelöltjének nyilvántartásba vételére

 

 

Dr. Csigi Zsolt OEVB elnök: Elmondja, hogy 2014. március 2-án Soczó Ildikó Mária, a Sportos és Egészséges Magyarországért Párt jelölő szervezet jelöltje a 0373C0001-0160 sorszám alatti ajánlóíveit átadta az OEVI-nek, nyilvántartásba vétel céljából. A választási iroda az ajánlásokat ellenőrizte. Az érvényes ajánlások száma elérte a jelöltséghez szükséges számot.

 

Az 1. számú OEVB 5 igen szavazattal Soczó Ildikó Mária, a Sportos és Egészséges Magyarországért Párt jelölő szervezet jelöltjét nyilvántartásba vette, az alábbi határozatot hozta:

 

10/2014. (III. 03.) számú határozata

 

Soczó Ildikó Mária, a Sportos és Egészséges Magyarországért Párt jelölő szervezet jelöltjének nyilvántartásba vétele tárgyában

 

 

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: Választási Bizottság) Soczó Ildikó Mária a Sportos és Egészséges Magyarországért Párt jelölő szervezet jelöltjének bejelentése alapján meghozta az alábbi

 

határozatot:

 

A Választási Bizottság Soczó Ildikó Máriát, a Sportos és Egészséges Magyarországért Párt jelölő szervezet Pest Megye 01. számú egyéni választókerületi jelöltjeként  

 

n y i l v á n t a r t á s b a   v e s z i.

 

Jelen határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett, de a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (2030 Érd, Alsó u. 1.) személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben előterjesztett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2014. március 06. 16.00. óra) a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz megérkezzen. 

I N D O K O L Á S

 

Soczó Ildikó Mária jelöltet a Sportos és Egészséges Magyarországért Párt jelölő szervezet 2014. március 02. napján, törvényes határidőn belül a 0373C0001-0160 sorszám alatti ajánlóívek átadásával a Választási Bizottságnál nyilvántartásba vételre bejelentette.

 

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a továbbiakban: Választási Iroda) az ajánlóíveken összegyűjtött ajánlásokat a központi névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek adataival történő összevetés útján ellenőrizte.

 

Az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább ötszáz választópolgár ajánlása szükséges.

 

A Választási Iroda - tájékoztatása szerint - 608 db ajánlás tételes ellenőrzését elvégezte, ebből megállapította, hogy az érvényes ajánlások száma a jelöléshez szükséges számot eléri, így a további ajánlások tételes ellenőrzését – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 127.§ (2) bekezdésében foglaltak alkalmazásával – mellőzte.

 

Az ajánlások ellenőrzéséről kapott tájékoztatás alapján a Választási Bizottság megállapította, hogy a jelölt bejelentés a törvényes feltételeknek megfelelt, így Soczó Ildikó Mária jelölt nyilvántartásba vétele a mai napon megtörtént.

A Választási Bizottság jelen határozatát a Ve. 46.§-a, 124-127. §-a, 132. §-a, valamint 252. § (2) bekezdése, valamint az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (továbbiakban Vjt.) 6.§-a alapján hozta. A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10.§-a, 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) és (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén, valamint a 297. § (2) b/ pontján alapul.

 

 

3. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat Szekszer Bernadett Katalin, a Magyarországi Szociáldemokrata Párt jelölő szervezet jelöltjének nyilvántartásba vételére

 

 

Dr. Csigi Zsolt OEVB elnök: Elmondja, hogy 2014. március 2-án Szekszer Bernadett Katalin, a Magyarországi Szociáldemokrata Párt jelölő szervezet jelöltje a 1652K0001-0010, 1652K0019-0022, 165K0031-0047, 165K0051-0100 sorszám alatti ajánlóíveit átadta az OEVI-nek, nyilvántartásba vétel céljából. A választási iroda az ajánlásokat ellenőrizte. Az érvényes ajánlások száma elérte a jelöltséghez szükséges számot.

 

 

Az 1. számú OEVB 5 igen szavazattal Szekszer Bernadett Katalin, a Magyarországi Szociáldemokrata Párt jelölő szervezet jelöltjét nyilvántartásba vette, az alábbi határozatot hozta:

 

11/2014. (III. 03.) számú határozata

 

Szekszer Bernadett Katalin, a Magyarországi Szociáldemokrata Párt jelölő szervezet jelöltjének nyilvántartásba vétele tárgyában

 

 

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: Választási Bizottság) Szekszer Bernadett Katalin a Magyarországi Szociáldemokrata Párt jelölő szervezet jelöltjének bejelentése alapján meghozta az alábbi

 

határozatot:

 

A Választási Bizottság Szekszer Bernadett Katalint, a Magyarországi Szociáldemokrata Párt jelölő szervezet Pest Megye 01. számú egyéni választókerületi jelöltjeként  

 

n y i l v á n t a r t á s b a   v e s z i.

 

Jelen határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett, de a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (2030 Érd, Alsó u. 1.) személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben előterjesztett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2014. március 06. 16.00. óra) a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz megérkezzen. 

 

I N D O K O L Á S

 

 

Szekszer Bernadett Katalin jelöltet a Magyarországi Szociáldemokrata Párt jelölő szervezet 2014. március 02. napján, törvényes határidőn belül a 1652K0001-0010, 1652K0019-0022, 165K0031-0047, 165K0051-0100 sorszám alatti ajánlóívek átadásával a Választási Bizottságnál nyilvántartásba vételre bejelentette.

 

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a továbbiakban: Választási Iroda) az ajánlóíveken összegyűjtött ajánlásokat a központi névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek adataival történő összevetés útján ellenőrizte.

 

Az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább ötszáz választópolgár ajánlása szükséges.

 

A Választási Iroda - tájékoztatása szerint - 619 db ajánlás tételes ellenőrzését elvégezte, ebből megállapította, hogy az érvényes ajánlások száma a jelöléshez szükséges számot eléri, így a további ajánlások tételes ellenőrzését – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 127.§ (2) bekezdésében foglaltak alkalmazásával – mellőzte.

 

Az ajánlások ellenőrzéséről kapott tájékoztatás alapján a Választási Bizottság megállapította, hogy a jelölt bejelentés a törvényes feltételeknek megfelelt, így Szekszer Bernadett Katalint jelölt nyilvántartásba vétele a mai napon megtörtént.

 

A Választási Bizottság jelen határozatát a Ve. 46.§-a, 124-127. §-a, 132. §-a, valamint 252. § (2) bekezdése, valamint az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (továbbiakban Vjt.) 6.§-a alapján hozta. A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10.§-a, 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) és (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén, valamint a 297. § (2) b/ pontján alapul.

 

 

 

4. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat Halász Ajtony Zsombor, a Független Kisgazda- Földmunkás és Polgári Párt jelölő szervezet jelöltjének nyilvántartásba vételére

 

 

Dr. Csigi Zsolt OEVB elnök: Elmondja, hogy 2014. március 2-án Halász Ajtony Zsombor, a Független Kisgazda- Földmunkás és Polgári Párt jelölő szervezet jelöltje a 0253C0001-0100 sorszám alatti ajánlóíveit átadta az OEVI-nek, nyilvántartásba vétel céljából. A választási iroda az ajánlásokat ellenőrizte. Az érvényes ajánlások száma elérte a jelöltséghez szükséges számot.

 

 

Az 1. számú OEVB 5 igen szavazattal Halász Ajtony Zsombor, a Független Kisgazda- Földmunkás és Polgári Párt jelölő szervezet jelöltjét nyilvántartásba vette, az alábbi határozatot hozta:

 

 

12/2014. (III. 03.) számú határozata

 

Halász Ajtony Zsombor, a Független Kisgazda- Földmunkás és Polgári Párt jelölő szervezet jelöltjének nyilvántartásba vétele tárgyában

 

 

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: Választási Bizottság) Halász Ajtony Zsombor a Független Kisgazda- Földmunkás és Polgári Párt jelölő szervezet jelöltjének bejelentése alapján meghozta az alábbi

határozatot:

 

A Választási Bizottság Halász Ajtony Zsombor, a Független Kisgazda- Földmunkás és Polgári Párt jelölő szervezet Pest Megye 01. számú egyéni választókerületi jelöltjeként  

 

n y i l v á n t a r t á s b a   v e s z i.

 

Jelen határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett, de a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (2030 Érd, Alsó u. 1.) személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben előterjesztett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2014. március 06. 16.00. óra) a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz megérkezzen. 

 

I N D O K O L Á S

 

 

Halász Ajtony Zsombor jelöltet a Független Kisgazda- Földmunkás és Polgári Párt jelölő szervezet 2014. március 02. napján, törvényes határidőn belül a 0253C0001-0100 sorszám alatti ajánlóívek átadásával a Választási Bizottságnál nyilvántartásba vételre bejelentette.

 

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a továbbiakban: Választási Iroda) az ajánlóíveken összegyűjtött ajánlásokat a központi névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek adataival történő összevetés útján ellenőrizte.

 

Az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább ötszáz választópolgár ajánlása szükséges.

 

A Választási Iroda - tájékoztatása szerint - 588 db ajánlás tételes ellenőrzését elvégezte, ebből megállapította, hogy az érvényes ajánlások száma a jelöléshez szükséges számot eléri, így a további ajánlások tételes ellenőrzését – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 127.§ (2) bekezdésében foglaltak alkalmazásával – mellőzte.

 

Az ajánlások ellenőrzéséről kapott tájékoztatás alapján a Választási Bizottság megállapította, hogy a jelölt bejelentés a törvényes feltételeknek megfelelt, így Halász Ajtony Zsombor jelölt nyilvántartásba vétele a mai napon megtörtént.

 

A Választási Bizottság jelen határozatát a Ve. 46.§-a, 124-127. §-a, 132. §-a, valamint 252. § (2) bekezdése, valamint az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (továbbiakban Vjt.) 6.§-a alapján hozta. A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10.§-a, 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) és (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén, valamint a 297. § (2) b/ pontján alapul.

 

 

 

5. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat Fekete Kornélia, az Elégedetlenek Pártja jelölő szervezet jelöltjének nyilvántartásba vételére

 

 

Dr. Csigi Zsolt OEVB elnök: Elmondja, hogy 2014. március 3-án Fekete Kornélia, az Elégedetlenek Pártja jelölő szervezet jelöltje a 0282G0001-0282G0115 sorszám alatti ajánlóíveit átadta az OEVI-nek, nyilvántartásba vétel céljából. A választási iroda az ajánlásokat ellenőrizte. Az érvényes ajánlások száma elérte a jelöltséghez szükséges számot.

 

 

Az 1. számú OEVB 5 igen szavazattal Fekete Kornélia, az Elégedetlenek Pártja jelölő szervezet jelöltjét nyilvántartásba vette, az alábbi határozatot hozta:

 

13/2014. (III. 03.) számú határozata

 

Fekete Kornélia, az Elégedetlenek Pártja jelölő szervezet jelöltjének nyilvántartásba vétele tárgyában

 

 

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: Választási Bizottság) Fekete Kornélia az Elégedetlenek Pártja jelölő szervezet jelöltjének bejelentése alapján meghozta az alábbi

 

határozatot:

 

A Választási Bizottság Fekete Kornélia, az Elégedetlenek Pártja jelölő szervezet Pest Megye 01. számú egyéni választókerületi jelöltjeként  

 

n y i l v á n t a r t á s b a   v e s z i.

 

Jelen határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett, de a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (2030 Érd, Alsó u. 1.) személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben előterjesztett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2014. március 06. 16.00. óra) a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz megérkezzen. 

 

 

I N D O K O L Á S

 

 

Fekete Kornélia jelöltet az Elégedetlenek Pártja jelölő szervezet 2014. március 03. napján, törvényes határidőn belül a 0282G0001-0282G0115 sorszám alatti ajánlóívek átadásával a Választási Bizottságnál nyilvántartásba vételre bejelentette.

 

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a továbbiakban: Választási Iroda) az ajánlóíveken összegyűjtött ajánlásokat a központi névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek adataival történő összevetés útján ellenőrizte.

 

Az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább ötszáz választópolgár ajánlása szükséges.

 

A Választási Iroda - tájékoztatása szerint - 645 db ajánlás tételes ellenőrzését elvégezte, ebből megállapította, hogy az érvényes ajánlások száma a jelöléshez szükséges számot eléri, így a további ajánlások tételes ellenőrzését – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 127.§ (2) bekezdésében foglaltak alkalmazásával – mellőzte.

 

Az ajánlások ellenőrzéséről kapott tájékoztatás alapján a Választási Bizottság megállapította, hogy a jelölt bejelentés a törvényes feltételeknek megfelelt, így Fekete Kornélia jelölt nyilvántartásba vétele a mai napon megtörtént.

 

A Választási Bizottság jelen határozatát a Ve. 46.§-a, 124-127. §-a, 132. §-a, valamint 252. § (2) bekezdése, valamint az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (továbbiakban Vjt.) 6.§-a alapján hozta. A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10.§-a, 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) és (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén, valamint a 297. § (2) b/ pontján alapul.

 

 

 

6. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat Pacsuta Péter János, az Élőlánc Magyarországért jelölő szervezet jelöltjének nyilvántartásba vételére

 

 

Dr. Csigi Zsolt OEVB elnök: Elmondja, hogy 2014. március 3-án Pacsuta Péter János, az Élőlánc Magyarországért jelölő szervezet jelöltje a 1499B0001-0100 sorszám alatti ajánlóíveit átadta az OEVI-nek, nyilvántartásba vétel céljából. A választási iroda az ajánlásokat ellenőrizte. Az érvényes ajánlások száma elérte a jelöltséghez szükséges számot.

 

 

Az 1. számú OEVB 5 igen szavazattal Pacsuta Péter János, az Élőlánc Magyarországért jelölő szervezet jelöltjét nyilvántartásba vette, az alábbi határozatot hozta:

 

 

 

 

 

 

14/2014. (III. 03.) számú határozata

 

Pacsuta Péter János, az Élőlánc Magyarországért jelölő szervezet jelöltjének nyilvántartásba vétele tárgyában

 

 

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: Választási Bizottság) Pacsuta Péter János az Élőlánc Magyarországért jelölő szervezet jelöltjének bejelentése alapján meghozta az alábbi

 

határozatot:

 

A Választási Bizottság Pacsuta Péter Jánost, az Élőlánc Magyarországért jelölő szervezet Pest Megye 01. számú egyéni választókerületi jelöltjeként  

 

n y i l v á n t a r t á s b a   v e s z i.

 

Jelen határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett, de a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (2030 Érd, Alsó u. 1.) személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben előterjesztett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2014. március 06. 16.00. óra) a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz megérkezzen. 

 

I N D O K O L Á S

 

 

Pacsuta Péter János jelöltet az Élőlánc Magyarországért jelölő szervezet 2014. március 03. napján, törvényes határidőn belül a 1499B0001-0100 sorszám alatti ajánlóívek átadásával a Választási Bizottságnál nyilvántartásba vételre bejelentette.

 

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a továbbiakban: Választási Iroda) az ajánlóíveken összegyűjtött ajánlásokat a központi névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek adataival történő összevetés útján ellenőrizte.

 

Az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább ötszáz választópolgár ajánlása szükséges.

 

A Választási Iroda - tájékoztatása szerint - 572 db ajánlás tételes ellenőrzését elvégezte, ebből megállapította, hogy az érvényes ajánlások száma a jelöléshez szükséges számot eléri, így a további ajánlások tételes ellenőrzését – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 127.§ (2) bekezdésében foglaltak alkalmazásával – mellőzte.

 

Az ajánlások ellenőrzéséről kapott tájékoztatás alapján a Választási Bizottság megállapította, hogy a jelölt bejelentés a törvényes feltételeknek megfelelt, így Pacsuta Péter János jelölt nyilvántartásba vétele a mai napon megtörtént.

 

A Választási Bizottság jelen határozatát a Ve. 46.§-a, 124-127. §-a, 132. §-a, valamint 252. § (2) bekezdése, valamint az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (továbbiakban Vjt.) 6.§-a alapján hozta. A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10.§-a, 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) és (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén, valamint a 297. § (2) b/ pontján alapul.

 

 

7. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat Rácz Róbert, a Negyedik Köztársaság Párt jelölő szervezet jelöltjének nyilvántartásba vételére

 

 

Dr. Csigi Zsolt OEVB elnök: Elmondja, hogy 2014. március 3-án Rácz Róbert, a Negyedik Köztársaság Párt jelölő szervezet jelöltje a 0330H0001-0090 sorszám alatti ajánlóíveit átadta az OEVI-nek, nyilvántartásba vétel céljából. A választási iroda az ajánlásokat ellenőrizte. Az érvényes ajánlások száma elérte a jelöltséghez szükséges számot.

 

 

Az 1. számú OEVB 5 igen szavazattal Rácz Róbert, a Negyedik Köztársaság Párt jelölő szervezet jelöltjét nyilvántartásba vette, az alábbi határozatot hozta:

 

15/2014. (III. 03.) számú határozata

 

Rácz Róbert, a Negyedik Köztársaság Párt jelölő szervezet jelöltjének nyilvántartásba vétele tárgyában

 

 

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: Választási Bizottság) Rácz Róbert a Negyedik Köztársaság Párt jelölő szervezet jelöltjének bejelentése alapján meghozta az alábbi

 

határozatot:

 

A Választási Bizottság Rácz Róbertet, a Negyedik Köztársaság Párt jelölő szervezet Pest Megye 01. számú egyéni választókerületi jelöltjeként  

 

n y i l v á n t a r t á s b a   v e s z i.

 

Jelen határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett, de a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (2030 Érd, Alsó u. 1.) személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben előterjesztett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2014. március 06. 16.00. óra) a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz megérkezzen. 

 

 

 

I N D O K O L Á S

 

 

Rácz Róbert jelöltet a Negyedik Köztársaság Párt jelölő szervezet 2014. március 03. napján, törvényes határidőn belül a 0330H0001-0090 sorszám alatti ajánlóívek átadásával a Választási Bizottságnál nyilvántartásba vételre bejelentette.

 

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a továbbiakban: Választási Iroda) az ajánlóíveken összegyűjtött ajánlásokat a központi névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek adataival történő összevetés útján ellenőrizte.

 

Az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább ötszáz választópolgár ajánlása szükséges.

 

A Választási Iroda - tájékoztatása szerint - 578 db ajánlás tételes ellenőrzését elvégezte, ebből megállapította, hogy az érvényes ajánlások száma a jelöléshez szükséges számot eléri, így a további ajánlások tételes ellenőrzését – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 127.§ (2) bekezdésében foglaltak alkalmazásával – mellőzte.

 

Az ajánlások ellenőrzéséről kapott tájékoztatás alapján a Választási Bizottság megállapította, hogy a jelölt bejelentés a törvényes feltételeknek megfelelt, így Rácz Róbert jelölt nyilvántartásba vétele a mai napon megtörtént.

 

A Választási Bizottság jelen határozatát a Ve. 46.§-a, 124-127. §-a, 132. §-a, valamint 252. § (2) bekezdése, valamint az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (továbbiakban Vjt.) 6.§-a alapján hozta. A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10.§-a, 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) és (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén, valamint a 297. § (2) b/ pontján alapul.

 

 

8. NAPIERNDI PONT

 

Tárgy: Javaslat Dombai Tamás, a Közösség a Társadalmi Igazságosságért Néppárt jelölő szervezet jelöltjének nyilvántartásba vételére

 

 

Dr. Csigi Zsolt OEVB elnök: Elmondja, hogy 2014. március 3-án Dombai Tamás, a Közösség a Társadalmi Igazságosságért Néppárt jelölő szervezet jelöltje a 0244F0001-0110 sorszám alatti ajánlóíveit átadta az OEVI-nek, nyilvántartásba vétel céljából. A választási iroda az ajánlásokat ellenőrizte. Az érvényes ajánlások száma elérte a jelöltséghez szükséges számot.

 

 

Az 1. számú OEVB 5 igen szavazattal Dombai Tamás, a Közösség a Társadalmi Igazságosságért Néppárt jelölő szervezet jelöltjét nyilvántartásba vette, az alábbi határozatot hozta:

 

 

 

 

16/2014. (III. 03.) számú határozata

 

Dombai Tamás, a Közösség a Társadalmi Igazságosságért Néppárt jelölő szervezet jelöltjének nyilvántartásba vétele tárgyában

 

 

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: Választási Bizottság) Dombai Tamás a Közösség a Társadalmi Igazságosságért Néppárt jelölő szervezet jelöltjének bejelentése alapján meghozta az alábbi  

 

határozatot:

 

A Választási Bizottság Dombai Tamást, a Közösség a Társadalmi Igazságosságért Néppárt jelölő szervezet Pest Megye 01. számú egyéni választókerületi jelöltjeként  

 

n y i l v á n t a r t á s b a   v e s z i.

 

Jelen határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett, de a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (2030 Érd, Alsó u. 1.) személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben előterjesztett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2014. március 06. 16.00. óra) a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz megérkezzen. 

 

I N D O K O L Á S

 

 

Dombai Tamás jelöltet a Közösség a Társadalmi Igazságosságért Néppárt jelölő szervezet 2014. március 03. napján, törvényes határidőn belül a 0244F0001-0110 sorszám alatti ajánlóívek átadásával a Választási Bizottságnál nyilvántartásba vételre bejelentette.

 

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a továbbiakban: Választási Iroda) az ajánlóíveken összegyűjtött ajánlásokat a központi névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek adataival történő összevetés útján ellenőrizte.

 

Az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább ötszáz választópolgár ajánlása szükséges.

 

A Választási Iroda - tájékoztatása szerint - 560 db ajánlás tételes ellenőrzését elvégezte, ebből megállapította, hogy az érvényes ajánlások száma a jelöléshez szükséges számot eléri, így a további ajánlások tételes ellenőrzését – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 127.§ (2) bekezdésében foglaltak alkalmazásával – mellőzte.

 

Az ajánlások ellenőrzéséről kapott tájékoztatás alapján a Választási Bizottság megállapította, hogy a jelölt bejelentés a törvényes feltételeknek megfelelt, így Dombai Tamás jelölt nyilvántartásba vétele a mai napon megtörtént.

 

A Választási Bizottság jelen határozatát a Ve. 46.§-a, 124-127. §-a, 132. §-a, valamint 252. § (2) bekezdése, valamint az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (továbbiakban Vjt.) 6.§-a alapján hozta. A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10.§-a, 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) és (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén, valamint a 297. § (2) b/ pontján alapul.

 

 

9. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat Vadászi Nándor, a Szociáldemokrata Párt jelölő szervezet jelöltjének nyilvántartásba vételére

 

 

Dr. Csigi Zsolt OEVB elnök: Elmondja, hogy 2014. március 3-án Vadászi Nándor, a Szociáldemokrata Párt jelölő szervezet jelöltje a 2554A0001-0100 sorszám alatti ajánlóíveit átadta az OEVI-nek, nyilvántartásba vétel céljából. A választási iroda az ajánlásokat ellenőrizte. Az érvényes ajánlások száma elérte a jelöltséghez szükséges számot.

 

 

Az 1. számú OEVB 5 igen szavazattal Vadászi Nándor, a Szociáldemokrata Párt jelöltjét nyilvántartásba vette, az alábbi határozatot hozta:

 

 

17/2014. (III. 03.) számú határozata

 

Vadászi Nándor, a Szociáldemokrata Párt jelölő szervezet jelöltjének nyilvántartásba vétele tárgyában

 

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: Választási Bizottság) Vadászi Nándor a Szociáldemokrata Párt jelölő szervezet jelöltjének bejelentése alapján meghozta az alábbi  

 

határozatot:

 

A Választási Bizottság Vadászi Nándort, a Szociáldemokrata Párt jelölő szervezet Pest Megye 01. számú egyéni választókerületi jelöltjeként  

 

n y i l v á n t a r t á s b a   v e s z i.

 

Jelen határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett, de a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (2030 Érd, Alsó u. 1.) személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben előterjesztett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2014. március 06. 16.00. óra) a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz megérkezzen. 

 

 

 

I N D O K O L Á S

 

Vadászi Nándor jelöltet a Szociáldemokrata Párt jelölő szervezet 2014. március 03. napján, törvényes határidőn belül a 2554A0001-0100 sorszám alatti ajánlóívek átadásával a Választási Bizottságnál nyilvántartásba vételre bejelentette.

 

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a továbbiakban: Választási Iroda) az ajánlóíveken összegyűjtött ajánlásokat a központi névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek adataival történő összevetés útján ellenőrizte.

 

Az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább ötszáz választópolgár ajánlása szükséges.

 

A Választási Iroda - tájékoztatása szerint - 615 db ajánlás tételes ellenőrzését elvégezte, ebből megállapította, hogy az érvényes ajánlások száma a jelöléshez szükséges számot eléri, így a további ajánlások tételes ellenőrzését – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 127.§ (2) bekezdésében foglaltak alkalmazásával – mellőzte.

 

Az ajánlások ellenőrzéséről kapott tájékoztatás alapján a Választási Bizottság megállapította, hogy a jelölt bejelentés a törvényes feltételeknek megfelelt, így Vadászi Nándor jelölt nyilvántartásba vétele a mai napon megtörtént.

 

A Választási Bizottság jelen határozatát a Ve. 46.§-a, 124-127. §-a, 132. §-a, valamint 252. § (2) bekezdése, valamint az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (továbbiakban Vjt.) 6.§-a alapján hozta. A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10.§-a, 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) és (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén, valamint a 297. § (2) b/ pontján alapul.

 

 

10. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat Kékesi Gergő, a Magyar Keresztény Szociális Unió jelölő szervezet jelöltjének nyilvántartásba vételére

 

 

Dr. Csigi Zsolt OEVB elnök: Elmondja, hogy 2014. március 3-án Kékesi Gergő, a Magyar Keresztény Szociális Unió jelölő szervezet jelöltje a 2379E0001-0100 sorszám alatti ajánlóíveit átadta az OEVI-nek, nyilvántartásba vétel céljából. A választási iroda az ajánlásokat ellenőrizte. Az érvényes ajánlások száma elérte a jelöltséghez szükséges számot.

 

 

Az 1. számú OEVB 5 igen szavazattal Kékesi Gergő, a Magyar Keresztény Szociális Unió jelöltjét nyilvántartásba vette, az alábbi határozatot hozta:

 

 

 

18/2014. (III. 03.) számú határozata

 

Kékesi Gergő, a Magyar Keresztény Szociális Unió jelölő szervezet jelöltjének nyilvántartásba vétele tárgyában

 

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: Választási Bizottság) Kékesi Gergő a Magyar Keresztény Szociális Unió jelölő szervezet jelöltjének bejelentése alapján meghozta az alábbi  

 

határozatot:

 

A Választási Bizottság Kékesi Gergő, a Magyar Keresztény Szociális Unió jelölő szervezet Pest Megye 01. számú egyéni választókerületi jelöltjeként  

 

n y i l v á n t a r t á s b a   v e s z i.

 

Jelen határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett, de a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (2030 Érd, Alsó u. 1.) személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben előterjesztett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2014. március 06. 16.00. óra) a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz megérkezzen. 

I N D O K O L Á S

 

Kékesi Gergő jelöltet a Magyar Keresztény Szociális Unió jelölő szervezet 2014. március 03. napján, törvényes határidőn belül a 2379E0001-0100 sorszám alatti ajánlóívek átadásával a Választási Bizottságnál nyilvántartásba vételre bejelentette.

 

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a továbbiakban: Választási Iroda) az ajánlóíveken összegyűjtött ajánlásokat a központi névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek adataival történő összevetés útján ellenőrizte.

 

Az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább ötszáz választópolgár ajánlása szükséges.

A Választási Iroda - tájékoztatása szerint - 665 db ajánlás tételes ellenőrzését elvégezte, ebből megállapította, hogy az érvényes ajánlások száma a jelöléshez szükséges számot eléri, így a további ajánlások tételes ellenőrzését – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 127.§ (2) bekezdésében foglaltak alkalmazásával – mellőzte.

 

Az ajánlások ellenőrzéséről kapott tájékoztatás alapján a Választási Bizottság megállapította, hogy a jelölt bejelentés a törvényes feltételeknek megfelelt, így Kékesi Gergő jelölt nyilvántartásba vétele a mai napon megtörtént.

 

A Választási Bizottság jelen határozatát a Ve. 46.§-a, 124-127. §-a, 132. §-a, valamint 252. § (2) bekezdése, valamint az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (továbbiakban Vjt.) 6.§-a alapján hozta. A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10.§-a, 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) és (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén, valamint a 297. § (2) b/ pontján alapul.

11. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat Szabó Péter, a Szociáldemokraták Magyar polgári Pártja jelölő szervezet jelöltje nyilvántartásba vételének elutasításáról

 

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: Elmondja, hogy Szabó Péter, a Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártja jelölő szervezet jelöltje 2014. március 03. napján, törvényes határidőn belül a 0196E0001-0080 sorszám alatti ajánlóíveit átadta az OEVI-nek, nyilvántartásba vétel céljából. A választási iroda az ajánlásokat ellenőrizte. A 80 darab ajánlóíven leadott 594 darab ajánlás közül 485 darab érvényes, és 109 darab érvénytelen az alábbiak okán:

- 28 darab többszörös ajánlás miatt;

- 81 darab egyéb okból nem elfogadható.

Az érvényes ajánlások száma nem érte el a jelöltséghez szükséges számot.

 

 

Az 1. számú OEVB 5 igen szavazattal Szabó Péter, a Szociáldemokraták Magyar Polgári Párt jelöltjének nyilvántartásba vételét visszautasítja, az alábbi határozatot hozta:

 

19/2014. (III.03.) számú határozata

 

Szabó Péter, a Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártja jelölő szervezet jelöltjének nyilvántartásba vétele tárgyában

 

A Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártja jelölő szervezet bejelentése alapján Szabó Péter jelöltként történő nyilvántartásba vételét 485 darab érvényes és 109 darab érvénytelen ajánlás alapján visszautasítja.

 

Jelen határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett, de a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (2030 Érd, Alsó u. 1.) személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben előterjesztett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2014. március 06. 16.00. óra) a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz megérkezzen.

 

I N D O K O L Á S

 

Szabó Péter jelöltet a Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártja jelölő szervezet 2014. március 03. napján, törvényes határidőn belül a 0196E0001-0080 sorszám alatti ajánlóívek átadásával a Választási Bizottságnál nyilvántartásba vételre bejelentette.

 

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a továbbiakban: Választási Iroda) az ajánlóíveken összegyűjtött ajánlásokat a központi névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek adataival történő összevetés útján ellenőrizte.

 

 

 

Az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább ötszáz választópolgár ajánlása szükséges.

 

A Választási Bizottság az ellenőrzés eredményeképpen megállapította, hogy a 80 darab ajánlóíven leadott 594 darab ajánlás közül 485 darab érvényes, és 109 darab érvénytelen az alábbiak okán:

- 28 darab többszörös ajánlás miatt;

- 81 darab egyéb okból nem elfogadható.

 

Minderre figyelemmel az ajánlások száma nem érte el a jelöltséghez szükséges ajánlás számot, így a Választási Bizottság a jelölt nyilvántartásba vételét visszautasította.

 

A Választási Bizottság jelen határozatát a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124-127. §-a, 132. §-a, 133. § (2) bekezdésén, valamint 252. § (2) bekezdése alapján hozta.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) és (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén, valamint a 225-226. §-on alapul.

 

 

12. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Jónás-Erdész Katalin, a Kisgazdapárt, Magyar Igazság és Élet Pártja jelölő szervezet jelöltje nyilvántartásba vételének elutasításáról

 

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: Elmondja, hogy Jónás Erdész Katalin, a Kisgazdapárt, Magyar Igazság és Élet Pártja jelölő szervezetek jelöltje 2014. március 03. napján, törvényes határidőn belül a 2820D0001-0100 sorszám alatti ajánlóíveit átadta az OEVI-nek, nyilvántartásba vétel céljából. A választási iroda az ajánlásokat ellenőrizte. A 100 darab ajánlóíven leadott 580 darab ajánlás közül 445 darab érvényes, és 135 darab érvénytelen az alábbiak okán:

- 42 darab többszörös ajánlás miatt;

- 93 darab egyéb okból nem elfogadható.

Az érvényes ajánlások száma nem érte el a jelöltséghez szükséges számot.

 

 

Az 1. számú OEVB 5 igen szavazattal Jónás-Erdész Katalin, a Kisgazdapárt- és a Magyar Igazság és Élet Pártja jelöltjének nyilvántartásba vételét visszautasítja, az alábbi határozatot hozta:

 

20/2014. (III.03.) számú határozata

Jónás-Erdész Katalin, a Kisgazdapárt és a Magyar Igazság és Élet Pártja jelölő szervezetek jelöltjének nyilvántartásba vétele tárgyában

 

 

A Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a Kisgazdapárt és a Magyar Igazság és Élet Pártja jelölő szervezetek bejelentése alapján Jónás-Erdész Katalin jelöltként történő nyilvántartásba vételét 445 darab érvényes és 135 darab érvénytelen ajánlás alapján visszautasítja.

 

 

Jelen határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett, de a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (2030 Érd, Alsó u. 1.) személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben előterjesztett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2014. március 06. 16.00. óra) a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz megérkezzen.

I N D O K O L Á S

 

Jónás-Erdész Katalin jelöltet a Kisgazdapárt és a Magyar Igazság és Élet Pártja jelölő szervezet 2014. március 03. napján, törvényes határidőn belül a 2820D0001-0100 sorszám alatti ajánlóívek átadásával a Választási Bizottságnál nyilvántartásba vételre bejelentette.

 

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a továbbiakban: Választási Iroda) az ajánlóíveken összegyűjtött ajánlásokat a központi névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek adataival történő összevetés útján ellenőrizte.

 

Az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább ötszáz választópolgár ajánlása szükséges.

 

A Választási Bizottság az ellenőrzés eredményeképpen megállapította, hogy a 100 darab ajánlóíven leadott 580 darab ajánlás közül 445 darab érvényes, és 135 darab érvénytelen az alábbiak okán:

- 42 darab többszörös ajánlás miatt;

- 93 darab egyéb okból nem elfogadható.

 

Minderre figyelemmel az ajánlások száma nem érte el a jelöltséghez szükséges ajánlás számot, így a Választási Bizottság a jelölt nyilvántartásba vételét visszautasította.

 

A Választási Bizottság jelen határozatát a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124-127. §-a, 132. §-a, 133. § (2) bekezdésén, valamint 252. § (2) bekezdése alapján hozta.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) és (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén, valamint a 225-226. §-on alapul.

 

 

13. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Nehéz Tünde Julianna, az Együtt 2014 jelölő szervezet jelöltje nyilvántartásba vételének elutasításáról

 

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: Elmondja, hogy Nehéz Tünde Julianna, az Együtt 2014 jelölő szervezet jelöltje 2014. március 03. napján, törvényes határidőn belül a 3051D0001-0080 sorszám alatti ajánlóíveit átadta az OEVI-nek, nyilvántartásba vétel céljából. A választási iroda az ajánlásokat ellenőrizte. A 80 darab ajánlóíven leadott 590 darab ajánlás közül 424 darab érvényes, és 166 darab érvénytelen az alábbiak okán:

- 21 darab többszörös ajánlás miatt;

- 145 darab egyéb okból nem elfogadható.

Az érvényes ajánlások száma nem érte el a jelöltséghez szükséges számot.

Az 1. számú OEVB 5 igen szavazattal Jónás-Erdész Katalin, a Kisgazdapárt- és a Magyar Igazság és Élet Pártja jelöltjének nyilvántartásba vételét visszautasítja, az alábbi határozatot hozta: 

 

21/2014. (III.03.) számú határozata

 

Nehéz Tünde Julianna, Együtt 2014 Párt jelölő szervezet jelöltjének nyilvántartásba vétele tárgyában

 

A Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság az Együtt 2014 Párt jelölő szervezet bejelentése alapján Nehéz Tünde Julianna jelöltként történő nyilvántartásba vételét 424 darab érvényes és 166 darab érvénytelen ajánlás alapján visszautasítja.

 

Jelen határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett, de a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (2030 Érd, Alsó u. 1.) személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben előterjesztett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2014. március 06. 16.00. óra) a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz megérkezzen.  

I N D O K O L Á S

 

Nehéz Tünde Julianna  jelöltet az Együtt 2014 Párt jelölő szervezet 2014. március 03. napján, törvényes határidőn belül a 3051D0001-0080 sorszám alatti ajánlóívek átadásával a Választási Bizottságnál nyilvántartásba vételre bejelentette.

 

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a továbbiakban: Választási Iroda) az ajánlóíveken összegyűjtött ajánlásokat a központi névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek adataival történő összevetés útján ellenőrizte.

 

Az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább ötszáz választópolgár ajánlása szükséges.

 

A Választási Bizottság az ellenőrzés eredményeképpen megállapította, hogy a 80 darab ajánlóíven leadott 590 darab ajánlás közül 424 darab érvényes, és 166 darab érvénytelen az alábbiak okán:

- 21 darab többszörös ajánlás miatt;

- 145 darab egyéb okból nem elfogadható.

 

Minderre figyelemmel az ajánlások száma nem érte el a jelöltséghez szükséges ajánlás számot, így a Választási Bizottság a jelölt nyilvántartásba vételét visszautasította.

 

A Választási Bizottság jelen határozatát a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124-127. §-a, 132. §-a, 133. § (2) bekezdésén, valamint 252. § (2) bekezdése alapján hozta.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) és (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén, valamint a 225-226. §-on alapul.

 

14. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Jegyzőkönyvi döntések 

 

 

Dr. Csigi Zsolt OEVB elnök: Elmondja, hogy a Zöldek Pártja jelölő szervezet a rendelkezésükre bocsátott valamennyi ajánlóívet (2201G0001-0090, 2201G0141-0160 sorszámig terjedően) átadták a választási irodának.

 

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 4 igen szavazattal meghozta 5. számú döntését az alábbiak szerint:

 

A Választási Bizottság a Választási Iroda tájékoztatása alapján megállapítja, hogy a Zöldek Pártja jelölő szervezet – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 124. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a rendelkezésükre bocsátott valamennyi ajánlóívet (2201G0001-0090, 2201G0141-0160 sorszámig terjedően) átadták a választási irodának.

 

 

 

Dr. Csigi Zsolt OEVB elnök: Elmondja, hogy a Lehet Más a Politika jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott valamennyi ajánlóívet (0400G0001-0125 sorszámig terjedően) átadta a választási irodának.

 

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 4 igen szavazattal meghozta 6. számú döntését az alábbiak szerint:

 

A Választási Bizottság a Választási Iroda tájékoztatása alapján megállapítja, hogy a Lehet Más a Politika jelölő szervezet – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 124. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a rendelkezésére bocsátott valamennyi ajánlóívet (0400G0001-0125 sorszámig terjedően) átadta a választási irodának.

 

 

 

Dr. Csigi Zsolt OEVB elnök: Elmondja, hogy a Magyar Gazdaság Párt a rendelkezésére bocsátott valamennyi ajánlóívet (2816A0001-0080 sorszámig terjedően) átadta a választási irodának.

 

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 4 igen szavazattal meghozta 7. számú döntését az alábbiak szerint:

 

A Választási Bizottság a Választási Iroda tájékoztatása alapján megállapítja, hogy a Magyar Gazdaság Párt – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 124. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a rendelkezésére bocsátott valamennyi ajánlóívet (2816A0001-0080 sorszámig terjedően) átadta a választási irodának.

 

 

 

Dr. Csigi Zsolt OEVB elnök: Elmondja, hogy a Megoldás: Egyiksem! Civilkontroll Párt a rendelkezésére bocsátott valamennyi ajánlóívet (3861K0001-0080 sorszámig terjedően) átadta a választási irodának.

 

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 4 igen szavazattal meghozta 8. számú döntését az alábbiak szerint:

 

A Választási Bizottság a Választási Iroda tájékoztatása alapján megállapítja, hogy a Megoldás: Egyiksem! Civilkontroll Párt – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 124. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a rendelkezésére bocsátott valamennyi ajánlóívet (3861K0001-0080 sorszámig terjedően) átadta a választási irodának.

 

 

 

Dr. Csigi Zsolt OEVB elnök: Elmondja, hogy a Szövetségben, Együtt Magyarországért jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott valamennyi ajánlóívet (21űC0001-0100 sorszámig terjedően) átadta a választási irodának.

 

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 4 igen szavazattal meghozta 9. számú döntését az alábbiak szerint:

 

A Választási Bizottság a Választási Iroda tájékoztatása alapján megállapítja, hogy a Szövetségben, Együtt Magyarországért jelölő szervezet – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 124. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a rendelkezésére bocsátott valamennyi ajánlóívet (21űC0001-0100 sorszámig terjedően) átadta a választási irodának.

 

 

 

Dr. Csigi Zsolt OEVB elnök: Elmondja, hogy a Magyar Cselekvő Párt jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott valamennyi ajánlóívet (2754I0001-0100 sorszámig terjedően) átadta a választási irodának.

 

 

 

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 4 igen szavazattal meghozta 10.  számú döntését az alábbiak szerint:

 

A Választási Bizottság a Választási Iroda tájékoztatása alapján megállapítja, hogy a Magyar Cselekvő Párt jelölő szervezet – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 124. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a rendelkezésére bocsátott valamennyi ajánlóívet (2754I0001-0100 sorszámig terjedően) átadta a választási irodának.

 

 

 

 

Dr. Csigi Zsolt OEVB elnök: Elmondja, hogy a Társadalmi Béke Párt jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott valamennyi ajánlóívet (0212I0001-0100 sorszámig terjedően) átadta a választási irodának.

 

 

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 4 igen szavazattal meghozta 11.  számú döntését az alábbiak szerint:

 

A Választási Bizottság a Választási Iroda tájékoztatása alapján megállapítja, hogy a Társadalmi Béke Párt jelölő szervezet – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 124. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a rendelkezésére bocsátott valamennyi ajánlóívet (0212I0001-0100 sorszámig terjedően) átadta a választási irodának.

 

 

 

Dr. Csigi Zsolt OEVB elnök: Elmondja, hogy a Magyarországi Munkáspárt 2006 – Európai Baloldal jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott valamennyi ajánlóívet (3630H0001-0100 sorszámig terjedően) átadta a választási irodának.

 

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 4 igen szavazattal meghozta 12.  számú döntését az alábbiak szerint:

 

A Választási Bizottság a Választási Iroda tájékoztatása alapján megállapítja, hogy a Magyarországi Munkáspárt 2006 – Európai Baloldal jelölő szervezet – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 124. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a rendelkezésére bocsátott valamennyi ajánlóívet (3630H0001-0100 sorszámig terjedően) átadta a választási irodának.

 

 

Dr. Csigi Zsolt OEVB elnök: Elmondja, hogy a Magyarország Jövője Párt valamennyi ajánlóívet (2374K0001-0100 sorszámig terjedően) átadta a választási irodának.

 

 

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 4 igen szavazattal meghozta 13.  számú döntését az alábbiak szerint:

 

 

 

A Választási Bizottság a Választási Iroda tájékoztatása alapján megállapítja, hogy a Magyarország Jövője Párt jelölő szervezet – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 124. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a rendelkezésére bocsátott valamennyi ajánlóívet (2374K0001-0100 sorszámig terjedően) átadta a választási irodának.

 

 

 

 

Dr. Csigi Zsolt OEVB elnök: Elmondja, hogy a Szociáldemokrata Párt valamennyi ajánlóívet (0185F0001-0100 sorszámig terjedően) átadta a választási irodának.

 

 

 

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 4 igen szavazattal meghozta 14.  számú döntését az alábbiak szerint:

 

A Választási Bizottság a Választási Iroda tájékoztatása alapján megállapítja, hogy a Szociáldemokrata Párt jelölő szervezet – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 124. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a rendelkezésére bocsátott valamennyi ajánlóívet (0185F0001-0100 sorszámig terjedően) átadta a választási irodának.

 

 

 

Dr. Csigi Zsolt OEVB elnök: Elmondja, hogy a Tiszta Energiával Magyarországért Párt valamennyi ajánlóívet (2764G0001-0100 sorszámig terjedően) átadta a választási irodának.

 

 

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 4 igen szavazattal meghozta 15.  számú döntését az alábbiak szerint:

 

A Választási Bizottság a Választási Iroda tájékoztatása alapján megállapítja, hogy a Tiszta Energiával Magyarországért Párt jelölő szervezet – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 124. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a rendelkezésére bocsátott valamennyi ajánlóívet (2764G0001-0100 sorszámig terjedően) átadta a választási irodának.

 

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: Elmondja, hogy Szántó Csaba meghatalmazott a Magyar Republikánus Politikai párt Lukács Nikolett jelölésére gyűjtött ajánlóíveit a mai napon az OEVI székhelyének épületébe 16 óra 03 perckor hozta be. A határidőn túli beérkezés indokaként Szántó Csaba elmondta, hogy közúti baleset miatt késte le a választási törvényben meghatározott 16:00 órai határidőt. Az ajánlóívek leadásának időpontjáról az OEVI jegyzőkönyvet vett fel.

 

Eőry Örs bizottsági tag: Véleménye szerint a választási eljárásról szóló törvény 124. § (2) bekezdése értelmében a Választási Bizottságnak nincs mérlegelési lehetősége, hivatalból eljárva bírságot kell kiszabni.

 

Dr. Szabó Eszter bizottsági tag: A törvény kimondja, hogy az összes ajánlóívet át kell adni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben, mely kötelezettség ebben az esetben nem teljesült.

 

Dr. Kaltenbach Jenő bizottsági tag: A bizottságnak mérlegelési lehetősége a minimum és maximum összeg megállapításánál van.

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: A bírság összegét is megszabja a választási eljárásról szóló törvény 124. § (2) bekezdése, „A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után a kötelező legkisebb munkabér havi összegének fele.”

 

 

 

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 5 igen szavazattal meghozta 16.  számú döntését az alábbiak szerint:

 

A Választási Bizottság a Választási Iroda tájékoztatása alapján megállapítja, hogy a Magyar Republikánus Politikai Párt jelölő szervezet – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 124. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében – a rendelkezésére bocsátott ajánlóívet (3354G0001-0080 sorszámig terjedően) a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidő elmulasztásával adta át a választási irodának.

 

 

 

15. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán bejelentett jelöltek sorrendjének sorsolással történő meghatározására 

 

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: A választási eljárásról szóló törvény 160. §-ban foglaltaknak megfelelően a bizottság feladata a jelöltek sorrendjének kisorsolása. A sorsolást úgy fogják megejteni, hogy az Országos Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjai 5 – 5 db nevet húznak ki és a sorrend e szerint fog kialakulni. Mivel 24 jelölt van, az elnök csak 4 nevet fog húzni. Dr. Csigi Zsolt húzta ki az első 4 nevet, majd sorrendben az Országos Egyéni Választókerületi Választási Bizottság többi tagja – Dr. Szabó Eszter, Dr. Szabó Gergely, Eőry Örs és Dr. Kaltenbach Jenő 5 – 5 nevet húzott ki.

 

Az 1. számú OEVB 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

22/2014. (III.3.)

h a t á r o z a t a

 

Az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán bejelentett jelöltek sorrendjének sorsolással történő meghatározása tárgyában 

 

 

A Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakba: Ve.) 160. §-ban foglalt hatáskörében eljárva az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán bejelentett jelöltek sorrendjének sorsolással történő meghatározása tárgyában meghozta az alábbi

 

h a t á r o z a t o t:

 

A Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán Pest Megye 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületében a bejelentett jelöltek sorrendjét sorsolással a következők szerint határozza meg:

 

 

 

Sorszám

Név

Jelölő szervezet/független jelölés

1

Németh Péterné

NEMZETI ÉRDEKÉRT PÁRT

2

Pulai Edina

JOBBIK

3

Gyarmati Zoltán

SZMP

4

Pacsuta Péter János

ÉLőLÁNC

5

Szekszer Bernadett Katalin

MSZDP

6

Rácz Róbert

4K!

7

Varga Illés Levente

LMP

8

Halász Ajtony Zsombor

FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT

9

Lakatos Tivadar

MCF

10

Soczó Ildikó Mária

SEM

11

Dr. Aradszki András

FIDESZ

KDNP

12

Turczer György

JESZ

13

Kocsner János Gyula

ÖP

14

Dr. Dorosz Dávid

MSZP

EGYÜTT

DK

PM

LMP

15

Járvás Éva

SMS

16

Kékesi Gergő

MKSZU

17

Lázár Andrea

ZÖLDEK

18

Dombai Tamás

KTI

19

Fekete Kornélia

EP

20

Gara Ferencné

SZAVA

21

Varga Józsefné

HATMAP

22

Pázmán Sándor Tibor

REND, SZABADSÁG, JÓLÉT PÁRT

23

Varga Andrea

MDU

24

Vadászi Nándor

SZDP

 

A sorsolás ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható.

I N D O K O L Á S

 

A Ve. 160. § (2) bekezdése szerint a választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák - annak a jelöltnek vagy listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították - sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve listák bejelentésére rendelkezésre álló határnapon 16 óra után végzi el.

A Ve. 252. § (1) bekezdése alapján az országgyűlési választásokon az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon kell bejelenteni. A 2014. április 6. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választás eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 3/2014. (I. 20.) KIM rendelet 24. §-a alapján az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb 2014. március 3-án 16.00 óráig kell bejelenteni.

Pest Megye 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága 2014. március 3. napján 18 óra után kezdődött ülésén a bejelentett jelöltek sorrendjét sorsolással a rendelkező részben foglaltak szerint meghatározta.

Pest Megye 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság hatáskörét a Ve. 160. § és 252. § (2) bekezdése alapozta meg.

A határozat az idézett jogszabályhelyeken túl a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdésén, 44. § (1) bekezdésén, 46. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 239. §-án alapul.