Hogyan szavazhat, ha mozgásában egészségi állapota, fogyatékossága illetve fogva tartása miatt gátolt? – szavazás mozgóurnával

Amennyiben mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt gátolt, a szavazást megelőzően a jegyzőtől írásban kérhet mozgóurnát.

A mozgóurna iránti kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező nevét, születési helyét, anyja nevét és személyi azonosítóját – az okmányaiban szereplő adatokkal megegyezően.

Mozgóurnát a szavazás napján 15.00 óráig – szintén írásban – a szavazatszámláló bizottságtól kérhet.

Ebben az esetben a szavazatszámláló bizottság két tagja fogja Önt felkeresni a mozgóurnával.   

 

Mit vigyen magával a szavazáskor?

Csak akkor jogosult szavazni, ha a személyazonosságát és lakcímét vagy személyi azonosító jelét megfelelően igazolja az alábbi igazolványok valamelyikével:

a)      Személyazonosság igazolása következő ÉRVÉNYES igazolványokkal lehetséges:

- személyazonosító igazolvány,

- régi típusú, könyvecske formájú személyi igazolvány,

- ideiglenes személyi igazolvány,

- vezetői engedély,

- útlevél,

- ideiglenes útlevél.

b)      Lakcím igazolására:

- lakcímkártya,

- régi személyi igazolvány, amennyiben a lakcímet tartalmazza.

c)      Személyi azonosító igazolására:

- személyi azonosítót tartalmazó hatósági igazolvány (lakcímkártya hátoldala),

- hatósági bizonyítvány, illetve igazolás a személyi azonosító jelről

 

Hogyan szavazhat, ha a szavazás napján a lakóhelyétől eltérő településen tartózkodik?

Átjelentkezés

Ha a szavazás napján Magyarországon, de a lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör területén tartózkodik, átjelentkezésre irányuló kérelmet nyújthat be a lakcíme, tartózkodási helye szerinti helyi választási irodához.

A kérelemnek legkésőbb 2014. május 23-án 16.00 óráig meg kell érkeznie a választási irodához. A kérelem benyújtásához letölthető nyomtatvány áll rendelkezésre a www.valasztas.hu, valamint a www.erd.hu  honlapon. A valasztas.hu honlapon, illetve az Ügyfélkapun keresztül lehetőség van elektronikus benyújtásra is. Nyomtatványt kérhet az Ügyfélszolgálati Irodán (Polgárok Háza földszint) vagy a Választási Irodán (Városháza, I. emelet 111.)

A kérelemben meg kell adnia nevét, születési nevét, anyja nevét, személyi azonosítóját, - melyet a lakcímkártyája tartalmaz -, lakcímét, továbbá annak a településnek a nevét, ahol szavazni kíván.

A helyi választási iroda a kérelem alapján törli a választópolgárt a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékből, és egyidejűleg felveszi az általa megjelölt település kijelölt szavazókörének névjegyzékébe. Erről a választópolgárt – a kérelemben megjelölt módon – értesíti.

Az átjelentkező választópolgár a szavazás napján az „Értesítőn” szereplő szavazókörben adhatja le szavazatát.

Átjelentkezők szavazására kijelölt szavazókör Érden – 5. számú szavazókör, dr. Romics László Egészségügyi Intézmény – Felső u. 39-41.

 

Hogyan szavazhat, ha a választás napján külföldön tartózkodik?

Szavazás külképviseleten

Amennyiben Ön a szavazás napján külföldön tartózkodik, Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát.

A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár nyújthat be. A kérelemnek legkésőbb 2014. május 17-én 16.00 óráig meg kell érkeznie a helyi választási irodához. A kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár nevét, születési nevét, születési helyét, anyja nevét, személyi azonosítóját, annak a külképviseletnek a megjelölését, ahol a kérelmező szavazni kíván, továbbá értesítési címet, ha a döntésről szóló értesítési címét nem a nyilvántartott értesítési címére, vagy a magyarországi lakcímére kéri.

A kérelem benyújtásához letölthető nyomtatvány áll rendelkezésre a www.valasztas.hu, valamint a www.erd.hu  honlapon. A valasztas.hu honlapon, illetve az Ügyfélkapun keresztül lehetőség van elektronikus benyújtásra is. Nyomtatványt kérhet az Ügyfélszolgálati Irodán (Polgárok Háza földszint) vagy a Választási Irodán (Városháza, I. emelet 111.)

A kérelem alapján a választási iroda a választópolgárt törli a szavazóköri névjegyzékből, és felveszi a külképviseleti névjegyzékbe. A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb május 17-én 16.00 óráig kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékről.

Szavazás a külképviseleteken                                         

 

Azonos időzónában                 

 

május 25-én helyi idő szerint 6 és 19 óra között

 

 

Ahol az időeltolódás a közép-európai időhöz képest -1 vagy -2 óra                                           

 

helyi idő szerinti 6 óra és a közép-európai idő szerinti 19 óra között

 

 

Amerikai kontinensen           

 

május 24-én, helyi idő szerint 6 és 19 óra között 

 

Mit kell még tudni a szavazásról?

Szavazni csak személyesen, reggel hat órától este hét óráig lehet.

Amikor felkeresi a szavazókört, a szavazatszámláló bizottság köteles ellenőrizni az Ön személyazonosságát és lakcímét vagy személyi azonosítóját, igazolványai alapján. Ezután megkapja az Ön előtt lepecsételt szavazólapot, melynek átvételét a névjegyzék aláírásával kell igazolnia. Ha a választópolgár a névjegyzéket nem írja alá, a szavazatszámláló bizottság visszautasítja.

A szavazás titkosságának biztosítására szavazófülke áll a választópolgárok rendelkezésére.

Érvényesen szavazni a lista neve feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet (+ vagy X). A szavazólapokat az urnába kell dobni.

Ha elrontja a szavazólap kitöltését, és ezt még az urnába dobás előtt jelzi, a szavazatszámláló bizottság a rontott szavazólapot egy alkalommal kicseréli.

Helyi Választási Iroda